Aanvraag van het paspoort

Aanvraag van het paspoort

VOICE-OVER: Laten zien wie we zijn op een manier dat anderen zeker weten dat wij het zijn.

Daarvoor gebruiken wij ons paspoort.

Een paspoort aanvragen begint dicht bij huis, in de eigen gemeente.

Om te beginnen hebben we een pasfoto nodig.

Die moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

(Beeldtekst: Hoofd onbedekt. Niet lachen. Gezicht en ogen zichtbaar. Hoofdbedekking is alleen toegestaan op grond van godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische redenen.)

DRUKKE MUZIEK

Ook zijn er vingerafdrukken nodig als je ouder bent dan twaalf jaar.

Die worden digitaal aan de balie van het gemeentehuis gemaakt.

De vingerafdrukken worden opgeslagen op de chip van je paspoort.

DE DRUKKE MUZIEK SPEELT VERDER

(Een jongeman staat bij een balie. Een vrouw typt op een toetsenbord.)

Ook wordt gekeken of de gegevens zoals burgerlijke staat en lengte, nog steeds kloppen.

En er is een handtekening nodig.

(Iemand zet een handtekening op een formulier.)

De pasfoto, de vingerafdrukken, de handtekening en de persoonlijke gegevens uit de Basisregistratie Personen worden via een beveiligde lijn verzonden naar Morpho de fabrikant van de paspoorten.

Hier worden al deze gegevens gebruikt om het paspoort te personaliseren.

Ons paspoort behoort tot de betrouwbaarste van de wereld.

Om te zorgen dat het goed beveiligd is tegen vervalsen zijn er verschillende technieken toegepast.

De pasfoto wordt ook met 3D-effect weergegeven.

Er zijn kinegrammen in verwerkt en een watermerk.

En onder ultraviolet licht is er een patroon te zien.

(Het patroon in een paspoort licht op.)

Beveiligd transport zorgt ervoor dat het paspoort weer bij de gemeente terechtkomt.

Ophalen moet persoonlijk worden gedaan om er zeker van te zijn dat het paspoort wordt meegenomen door zijn houder.

(Beeldtekst: Ophalen na globaal 5 werkdagen. Spoedprocedure.)

Indien aangevraagd, kan het paspoort ook thuis worden bezorgd.

Niet alle Nederlanders zijn in staat om bij hun gemeentehuis een paspoort aan te vragen.

Woon je in een ander land? Of raak je op vakantie je paspoort kwijt?

Dan kan dit ook buiten Nederland op aangewezen ambassades en consulaten.

Een identiteitsbewijs in zakformaat, zodat anderen zeker weten wie wij zijn.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)