Levertijden reisdocumenten

Om deze bezorgmomenten efficiënter in te richten wijzigt per 1 augustus 2020 de maximale levertijd van paspoorten en identiteitsdocumenten.

Wat betekent dit?

Een reguliere aanvraag wordt na maximaal 5 werkdagen geleverd. De levering van een spoedaanvraag blijft 1 werkdag. Het tijdvak van bezorging van alle aanvragen (dus ook de spoedaanvragen) wordt verruimd. Levering vindt plaats tussen 07:30 – 10:30 uur.

Vraag en antwoord

Waarom worden de levertijden aangepast?

De huidige manier van het afleveren van reisdocumenten kent in Nederland veel bezorgmomenten. Om het bezorgproces zo efficiënt mogelijk in te richten wijzigt per 1 augustus 2020 de maximale levertijd van paspoorten en identiteitsdocumenten. Het tijdvak van bezorging van alle aanvragen (spoed- en reguliere aanvragen) wordt verruimd. Levering vindt plaats tussen 07:30 – 10:30 uur.

Waarom gaat de wijziging in levermomenten reisdocumenten per 1 augustus 2020 in?

Na overleg met diverse partijen heeft RvIG besloten tot de ingangsdatum van 1 augustus 2020. Dit mede omdat gemeenten hebben aangegeven ongeveer 2 maanden implementatietijd nodig te hebben.

Worden de documenten op of na de vijfde werkdag bezorgd?

Reguliere aanvragen worden uiterlijk op de 5e werkdag na de aanvraag geleverd. De dag van de aanvraag telt dus niet mee. Spoedaanvragen die vóór 16.00 uur zijn verstuurd, worden net als nu na 1 werkdag geleverd.

Hoe zit het met inklaren per locatie als ik een gemeente ben met meerdere locaties?

Het proces van inklaren per locatie verandert niet, misschien wel het tijdstip van inklaren. De avond voor de levering ontvang je, net als nu, de lijst met te verwachten ontvangsten.

Wijzigen andere specifieke afspraken die gemaakt zijn door deze wijziging?

Nee, specifieke afspraken die zijn gemaakt i.v.m. openingstijden van een locatie blijven gehandhaafd.

Waarom zijn er verschillen met andere uitgevende instanties waar wel volgens de huidige afspraken geleverd blijft worden?

Hier gaat het om afspraken met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en het Caribisch gebied waar we te maken hebben met doorzending naar verschillende tijdszones. Hierover zijn specifieke afspraken gemaakt en die blijven van kracht.

Als in 2024 de aantallen weer gaan stijgen wordt dan de bezorging aangepast?

Nee, deze wijziging is definitief. Ook als het aantal aanvragen weer toeneemt, blijft deze aanpassing van kracht.

Is de aanpassing van toepassing op alle uitgevende instanties?

Deze aanpassing geldt alleen voor de Nederlandse gemeenten. Documenten aangevraagd door alle andere uitgevende instanties blijven volgens de huidige afspraken geleverd worden.

Maakt RvIG een implementatieplan?

Er wordt geen implementatieplan voor gemeenten gemaakt door RvIG. De aanpassing van de maximale levertijd heeft mogelijk wel impact voor individuele gemeenten, maar RvIG kan dat niet per gemeente voorbereiden. Dit is onder meer de reden dat we een twee maanden implementatietermijn hanteren. Gemeenten hebben daarmee de tijd om te inventariseren welke communicatie-uitingen en roosters aangepast moeten worden.

Waar moet ik rekening mee houden?

Denk aan de diverse communicatiemiddelen richting burgers die je moet aanpassen, denk hierbij aan de website, berichtenverkeer, brieven, social media e.d. Daarnaast zullen mogelijk werkroosters, werkinstructies en werkprocessen aangepast moeten worden.