Nieuwe aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen

Met ingang van 1 oktober 2018 wijzigt de procedure voor de aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet. Dit is een wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN).

C1-formulier

Door de wijziging wordt de doorlooptijd van een aanvraag flink verminderd. Wanneer iemand een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen aanvraagt, zoals bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet, moet de aanspraak op dat document getoetst worden. Dit gebeurt door het invullen van onderdeel 1 van het vernieuwde C1-formulier. Dit formulier bestaat uit 3 onderdelen:

  • Onderdeel 1: dit onderdeel vult de instantie in waar het document wordt aangevraagd
  • Onderdeel 2a: dit onderdeel wordt ingevuld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Onderdeel 2b: dit onderdeel wordt ingevuld als er geen sprake is van een standaardaanvraag door de minister van Buitenlandse Zaken

Gemeente blijft dossierhouder

Tijdens de gehele procedure blijft de gemeente dossierhouder en aanspreekpunt voor de burger. Hierdoor moeten de originelen van het C1-formulier, en de aanvullende documenten die door de burger zijn aangeleverd, bij de gemeente bewaard blijven en mogen alleen kopie├źn worden verzonden naar de IND en Buitenlandse Zaken. Het aanvraagnummer, een nummer dat de gemeente zelf aan de aanvraag geeft en niet te herleiden is tot een persoon, verbindt de onderdelen 1, 2a en eventueel 2b met elkaar.

Beoordeling minister van Buitenlandse Zaken

Vanaf 1 oktober 2018 kunnen gemeenten aan de hand van de circulaire over de beoordeling van de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort in het licht van internationale betrekkingen, gemaakt door de minister van Buitenlandse Zaken, bepalen of de aanvraag een standaardaanvraag is. Wanneer er sprake is van een standaardaanvraag is er geen individuele beoordeling meer van de minister van Buitenlandse Zaken nodig. In dat geval volstaat de beoordeling door de IND.

Circulaire minister van Binnenlandse Zaken en stappenplan

Om het vernieuwde proces zo effici├źnt mogelijk te laten verlopen heeft de minister van Binnenlandse Zaken een circulaire en een stappenplan gemaakt. De circulaire is een uitgebreide handleiding die gevolgd kan worden wanneer een standaardaanvraag wordt gedaan voor een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen.

Het stappenplan is een grafische voorstelling van het proces die een duidelijk overzicht geeft van het vernieuwde proces.