Vervanging apparatuur en certificaatkaarten aanvraagproces Reisdocumenten

De komende periode wordt een aantal producten vervangen ten behoeve van het aanvraagproces Reisdocumenten. Identiteit & Diensten verzorgt de vervanging en de planning. Binnenkort zal Identiteit & Diensten de uitgevende instanties nader informeren.

Het gaat om de volgende producten:

  • Certificaatkaarten in mobiele vingerafdrukopname-apparaten (MVA’s)
    De certificaatkaarten in de MVA’s van uitgevende instanties worden in 2019 vervangen. Een MVA is een mobiel aanvraagstation (laptop) dat wordt gebruikt voor het opnemen van vingerafdrukken. In het gebruik van het MVA verandert er niets.
  • Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstations (RAAS) en certificaatkaarten 
    De hardware en de bijbehorende software bij alle uitgevende instanties en de interne certificaatkaart in RAAS worden vervangen. Dit vindt plaats tussen juni en september 2019. In het gebruik van RAAS verandert er bijna niets.
  • Aanvraagstations (AS) en certificaatkaarten
    De hardware en de bijbehorende software bij alle uitgevende instanties en de interne certificaatkaarten in het aanvraagstation worden vervangen. Dit aanvraagstation wordt gebruikt voor het digitaliseren van de foto en de handtekening, het opnemen en verifiëren van vingerafdrukken van reisdocumenten. Vervanging  vindt plaats tussen september en december 2019. In het gebruik van de aanvraagstations verandert er bijna niets.

Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met de Frontoffice (voorheen Contactcentrum) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, via telefoonnummer 088 - 900 1000 of e-mailadres info@rvig.nl.