Uitzonderingen op acceptatiecriteria van de fotomatrix

De fotomatrix wordt gebruikt om de pasfoto’s in reisdocumenten te beoordelen. Uit diverse nieuwsberichten blijkt dat medewerkers nog niet voldoende gebruik maken van de uitzonderingen op de acceptatiecriteria uit deze matrix.

De foto is bedoeld ter identificatie van de aanvrager. Daarom moet bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument een pasfoto in kleur worden ingeleverd die een goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft.  

De matrix geeft als basisregel dat het hoofd onbedekt moet zijn. Maar voor fysieke of medische redenen is er een uitzondering. Het kan voorkomen dat de aanvrager door ziekte en/ of medicijngebruik kaal is geworden, zoals bij een chemokuur. En om die reden hoofdbedekking draagt. In dat geval kunt u een uitzondering maken op de acceptatiecriteria.