Gemeenten geven vreemdelingenpaspoort uit

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt vaak telefoon van burgers over vreemdelingenpaspoorten die bij de gemeente zijn aangevraagd. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanvraag van deze paspoorten. Het blijkt dat gemeenten burgers doorverwijzen naar de IND.

Wij verzoeken gemeenten om de aanvrager niet naar de IND door te verwijzen. Maar om zelf contact op te nemen met de keteninformatielijn van de IND. Die collega’s zijn op de hoogte van de procedure. Zij kunnen indien nodig ook de actie bij de desbetreffende afdeling uitzetten.