Wanneer wel of geen C10-retourformulier

Stuur geen C10-retourformulier als:
•    de houder is overleden voordat het document is uitgereikt;
•    het document niet binnen drie maanden uitgereikt is.

Maak gebruik van de uitleg op pagina 11 van de B- en C-formulieren op de website. Hierin wordt een procedure gegeven voor het sturen van C10-formulieren.

Reisdocumenten kunnen worden teruggestuurd als:
-    ze onjuist geproduceerd zijn;
-    onjuist gepersonaliseerd zijn;
-    of als ze beschadigd zijn.

In dit geval treedt de C10-procedure in werking. En wordt het reisdocument teruggestuurd naar de producent.

Stuur altijd een document retour naar de producent:
-    met een C10 formulier;
-    aangetekend;
-    direct na het inklaren (dit is noodzakelijk voor een goede beoordeling van de aanvraaggegevens door de producent).

Let op: Neem de tijd om de chip uit te lezen, als dat de reden is om het document retour te sturen. Zie ook: de gebruikershandleiding Aanvraagstation reisdocumenten.