Zelfevaluatie 2020/2021

Tijdens de cyclus van de Zelfevaluatie informeren wij u met regelmaat over onderwerpen die betrekking hebben op de Zelfevaluatie.

Vragenlijsten 2020

De vragenlijsten voor de Zelfevaluatie Reisdocumenten en Zelfevaluatie BRP staan per 1 juli in de kwaliteitsmonitor online. Wij vragen hiervoor de aandacht van alle gemeenten.

Vragenlijst ENSIA – BIO 2020

De vragen voor de zelfevaluatie over informatiebeveiliging op basis van de BIO voor het verantwoordingsjaar 2020 zijn ook online op 1 juli. Meer informatie over de wijzigingen door de invoer van de BIO vindt u op de ENSIA website.

Inhoudelijke controle persoonslijsten 2020

De A-nummers voor de inhoudelijke controle persoonslijsten aan de hand van brondocumenten zijn in de kwaliteitsmonitor geplaatst, tegelijk met de run van juni. Er zijn vragen binnengekomen of de A-nummers eerder beschikbaar kunnen worden gesteld en of de inhoudelijke controle, vanwege de corona-maatregelen, wel door kan gaan als gemeenten niet bij de brondocumenten kunnen komen. Vooralsnog starten we met het beschikbaar stellen van de A-nummers in de kwaliteitsmonitor. Wij houden net als u de maatregelen van het RIVM in de gaten en zien voor nu nog geen reden om dit onderdeel van de zelfevaluatie aan te passen. Mocht dit gaandeweg toch van toepassing zijn, dan informeren wij u hierover. Meer informatie kunt u vinden onder Zelfevaluatie BRP en in de kwaliteitsmonitor.

Heeft u vragen? Stel uw vraag aan de Frontoffice RvIG via 088 900 1000 (lokaal tarief) of per e-mail: info@rvig.nl.