Tussentijdse verhoging maximumtarief Nederlandse identiteitskaart per 2 augustus 2021

Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Door de toevoeging van de vingerafdrukken op dit nieuwe model hebben uitgevende instanties de mogelijkheid om een tussentijdse verhoging van het maximumtarief voor een Nederlandse identiteitskaart te vragen.

Uitgevende instanties zijn hierover in mei 2021 per brief geïnformeerd. Voor deze tussentijdse verhoging wordt het Besluit paspoortgelden aangepast. Het Rijksdeel blijft gelijk.

Op 13 juli 2021 heeft de Eerste Kamer gedebatteerd en gestemd over de wijziging van de Paspoortwet. De wijziging is aangenomen. Zodoende treedt het Besluit paspoortgelden tijdig in werking. De nieuwe maximumtarieven staan op onze website.

Meer informatie over het nieuwe model?

Meer informatie vind je via de volgende links: