Registers reisdocumenten

De registers reisdocumenten bevatten de gegevens over paspoorten die niet verstrekt mogen worden, die kunnen vervallen of niet in omloop mogen zijn.

In het Register paspoortsignaleringen (RPS) zijn de gegevens opgenomen van personen aan wie geen paspoort verstrekt mag worden, of wiens paspoort vervallen verklaard kan worden. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert het RPS namens de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

In het Basisregister reisdocumenten worden de gegevens van reisdocumenten geregistreerd die van rechtswege zijn vervallen.

In het Verificatieregister staan alleen de nummers van reisdocumenten die niet in omloop mogen zijn.