Aandachtspunten bij het opnemen van vingerafdrukken

Op deze pagina vind je tips en aandachtspunten bij het opnemen van vingerafdrukken.

 • Maak de vingerafdruklezer met een droog (microvezel) doekje schoon na elke aanvraag.
Aandachtspunten bij vingerafdrukken - Schoonmaken
Beeld: RvIG
 • Plaats de vingerafdruklezer altijd op een vlakke ondergrond.
Aandachtspunten bij vingerafdrukken - rechte ondergrond
Beeld: RvIG
 • Laat de vinger neerleggen als het lampje van de vingerafdruklezer rood brandt.
Aandachtspunten bij vingerafdrukken - rood lampje
Beeld: RvIG
 • Maak alleen vingerafdrukopnamen van vingers zonder sieraden i.v.m. krasgevoeligheid.
Aandachtspunten bij vingerafdrukken - duim sieraad
Beeld: RvIG
 • Laat de vinger tegen de bovenrand van de vingerafdruklezer neerleggen.De ideale hoogte voor de afname is op het niveau van de elleboog.
Aandachtspunten bij vingerafdrukken - positie vinger
Beeld: RvIG
 • Laat de vinger plat en recht neerleggen op de vingerafdruklezer.
Aandachtspunten bij vingerafdrukken - vinger platleggen
Beeld: RvIG
 • Laat de duim plat en recht neerleggen op de vingerafdruklezer.
Aandachtspunten bij vingerafdrukken - duim neerleggen
Beeld: RvIG

Extra aandachtspunten en tips

 • Controleer visueel de vingertoppen van de burger op tekenen van prothesen, valse vingerafdrukken of schade die opzettelijk kan zijn.
 • Controleer of de burger geen vingers onjuist, noch opzettelijk, noch onopzettelijk presenteert, vingers of handen verwisselt, dezelfde vingers tweemaal laat opnemen.
 • Als de burger niet in staat is om de vingerafdruk alleen te laten opnemen, help de persoon en zorg ervoor dat andere hulppersonen/ begeleiders (bijv. ouders van kinderen) een bepaalde afstand tot de vingerafdrukscanner bewaren.
 • Zorg ervoor dat de burger voldoende neerwaarts druk uitoefent, zodat de vingerafdrukafbeelding duidelijk zichtbaar is, maar niet tot het punt dat de papillairlijnen worden vergroot of het beeld te donker wordt.
 • Controleer of de burger de vingers stil op de plaat houdt en ze niet verplaatst totdat daarom wordt gevraagd.
 • Bij droge vingers kan het helpen om de vinger over het voorhoofd te wrijven. Een vinger kan ook te vochtig zijn. Zorg dan dat deze eerst droog genoeg wordt.
 • Er moeten voorzieningen beschikbaar zijn voor de burger om hun handen schoon te maken. Vuile vingers (stof, cement, enz.) verslechteren de kwaliteit van het vastgelegde vingerafdrukbeeld.
 • Zorg ervoor dat er vocht inbrengende crème, papieren handdoeken en handdesinfectiemiddel aanwezig zijn om te droge of vochtige vingers te voorkomen die de beeldkwaliteit kunnen verlagen.
 • Biedt gemakkelijke toegang tot de scanner, zodat de burger gemakkelijk de vingers en duimen erop kan plaatsen.
 • Zorg ervoor dat de scanner correct is gemonteerd om beweging tijdens de afname te voorkomen.
 • Plaats de scanner niet in de buurt van een verlichtingsbron.
 • Zorg ervoor dat de kamertemperatuur waarin de scanner is geplaatst zich binnen het optimale temperatuurbereik (18C t/m 25C) bevindt om grote temperatuurverschillen tussen het scanneroppervlak en de vingers te voorkomen, wat kan leiden tot een aureool op het opnameresultaat.