Tarieven reisdocumenten 2023

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven voor reisdocumenten die per 1 januari 2023 zullen gelden. Vooruitlopend op de publicatie in het Staatsblad wordt u onder voorbehoud geïnformeerd over de nieuwe bedragen.

Voor Nederlandse identiteitskaarten gelden gewijzigde maximumtarieven. Er gelden aparte tarieven voor bijvoorbeeld nooddocumenten en spoedleveringen.

Tarieven in artikel 6 Besluit paspoortgelden Gemeenten binnen Europees Nederland

De tarieven die gemeenten afdragen aan het Rijk en de  Maximumtarieven die gemeenten in rekening mogen brengen bij de aanvrager:

(Maximum)tarieven voor personen jonger dan 18 jaar (5 jaar)

Artikel 6 tarieven per document

Rijk

Gemeente (maximum)

Tarief 2023 (maximum)

Nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort

€          24,66

€                           34,23

€                          58,89

Nederlandse Identiteitskaart

€            7,84

€                           30,15

€                          37,99

Spoedlevering

€          53,01

€                                 -

€                          53,01

(Maximum)tarieven voor personen van 18 jaar of ouder (10 jaar)

Artikel 6 tarieven per document

Rijk

Gemeente (maximum)

Tarief 2023 (maximum)

Nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort

€          43,64

€                           34,23

€                          77,87

Nederlandse Identiteitskaart

€          40,24

€                           30,14

€                          70,38

Spoedlevering

€          53,01

€                                 -

€                          53,01

Caribische landen en openbare lichamen

De tarieven die Caribische landen en openbare lichamen (dit zijn de BES- eilanden) afdragen aan het Rijk en de maximumtarieven die de openbare lichamen in rekening mogen brengen bij de aanvrager:

(Maximum)tarieven voor personen jonger dan 18 jaar (5 jaar)

Artikel 6 tarieven per

Rijk

Openbaar lichaam

Tarief 2023

document

(maximum)

(maximum)

Nationaal paspoort, zakenpaspoort

USD 26,78

USD 76,10

                     USD 102,88

vluchtelingen-, vreemdelingen-

ANG 48,00

en faciliteitenpaspoort

AWG 48,00

Nederlandse Identiteitskaart

USD 8,51

                     USD  62,77

                     USD  71,28

(Maximum)tarieven voor personen van 18 jaar of ouder (10 jaar)

Artikel 6 tarieven per

Rijk

Openbaar lichaam

Tarief 2023

document

(maximum)

(maximum)

Nationaal paspoort en zakenpaspoort

USD 47,39

USD 76,10

USD 123,49

ANG 85,00

AWG 85,00

Nederlandse Identiteitskaart

USD 43,69

                     USD  62,77

                     USD  106,46

Aangewezen gemeenten

De tarieven die de aangewezen gemeenten (grensgemeenten) aan het Rijk afdragen en de maximumtarieven die deze aangewezen gemeenten in rekening mogen brengen bij de aanvrager wanneer deze niet in Nederland woont:

(Maximum)tarieven voor personen jonger dan 18 jaar (5 jaar)

Artikel 6 tarieven per

Rijk

Gemeente

Tarief 2023

document

(maximum)

(maximum)

Nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteiten paspoort

€          24,66

€                     73,75

€                   98,41

Nederlandse Identiteitskaart

€            7,84

€                     72,98

€                   80,82

USD 87,78

ANG 157,10

AWG 157,10

(Maximum)tarieven voor personen van 18 jaar of ouder (10 jaar)

Artikel 6 tarieven per

Rijk

Gemeente

Tarief 2023

document

(maximum)

(maximum)

Nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteiten paspoort

€          43,64

€                     73,75

  €                 117,39

Nederlandse Identiteitskaart

€            40,24

€                     72,99

  €                 113,23

USD 120,88

ANG 216,36

AWG 216,36

Maximumtarieven bezorging reisdocument

De maximumtarieven die gemeenten, aangewezen gemeenten en openbare lichamen in rekening mogen brengen voor het bezorgen van een document:

Artikel 6 maximumtarief bezorgen

Gemeenten

€ 16,72

Aangewezen gemeenten

€ 27,86

Openbare lichamen

USD 18,04

Tarieven in artikel 12 Besluit Paspoortgelden

De te betalen tarieven bij de Koninklijke Marechaussee (noodpaspoort), de minister van Buitenlandse Zaken (dienst- en diplomatiek paspoort), de gezaghebbers van de openbare lichamen in Caribisch Nederland (nooddocumenten) en de Gouverneurs van de Caribische Landen (alle documenten):

(Maximum)tarieven voor personen jonger dan 18 jaar (5 jaar)

Artikel 12 tarieven per

Euro

ANG/AWG

document

Nationaal paspoort, zakenpaspoort,

€          70,21

ANG/AWG 136,00

vluchtelingen-, vreemdelingen-

faciliteitenpaspoort, dienst- en

Diplomatiek paspoort

(Maximum)tarieven voor personen van 18 jaar of ouder (10 jaar)

Artikel 12 tarieven per

Euro

ANG/AWG

document

Nationaal paspoort, zakenpaspoort en

€          89,18

ANG/AWG 172,00

faciliteitenpaspoort

Artikel 12 tarieven per document

Euro

ANG/AWG

USD

Noodpaspoort/ Laissez-passer

€          53,00

ANG/AWG 103,00

USD 57,50

De te betalen tarieven op ambassades en consulaire posten in het buitenland:

(Maximum)tarieven voor personen jonger dan 18 jaar (5 jaar)

Artikel 12 tarieven per

Euro

document

Nationaal paspoort,

€        129,45

zakenpaspaspoort

vluchtelingen-, vreemdelingen-

faciliteitenpaspoort, dienst- en

Diplomatiek paspoort

Nederlandse Identiteitskaart

€        113,10

(Maximum)tarieven voor personen van 18 jaar of ouder (10 jaar)

Artikel 12 tarieven per

Euro

document

Nationaal paspoort,

€  148,50

zakenpaspoort en

faciliteitenpaspoort

Nederlandse Identiteitskaart

€   147,30

Overige tarieven

Artikel 12 tarieven per document

Euro

Noodpaspoort/ Laissez-passer

€          52,95

Spoedaanvraag toeslag

€          10,90

Toeslag behandeling aanvraag
op een andere locatie dan een
aangewezen post

€          23,60

De tarieven gelden niet voor vervangende Nederlandse Identiteitskaarten voor personen met een uitreisverbod. Hiervoor geldt het maximumtarief van €107,20 voor ambassades en buitenlandse posten; en geldt het maximumtarief van €34,29 voor gemeenten binnen Europees Nederland. Beide documenten hebben niet de extra biometrische kenmerken (vingerafdrukken), waardoor het tarief afwijkt van de tarieven vermeldt in het totaaloverzicht.

De (heraangevraagde) pinbrieven kunnen vooralsnog niet bij de uitgevende instanties worden aangevraagd. Informatie over onder meer de e-functionaliteit en de (heraanvraag van de) pinbrief wordt beschikbaar gesteld op de website van DigiD. Na de heraanvraag wordt de pinbrief rechtstreeks (zonder tussenkomst van de uitgevende instantie) verzonden aan de burger. De uitgevende instanties innen het tarief voor de heraanvraag pinbrief dus niet. De uitgevende instanties hoeven daarom geen tarief voor de heraanvraag van de pinbrief op te nemen in hun legesverordening.