Tarieven reisdocumenten 2017

Voor een paspoort en Nederlandse identiteitskaart (NIK) gelden maximumtarieven. Er gelden aparte tarieven voor bijvoorbeeld nooddocumenten en spoedleveringen.

Procedure vaststelling tarieven

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven voor reisdocumenten. Dit besluit wordt als Algemene Maatregel van Rijksbestuur naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Raad van State heeft geadviseerd over de tarieven voor 2017. Naar verwachting zullen de tarieven op deze website niet wijzigen. De definitieve tarieven worden in het Staatsblad gepubliceerd.

Tarieven artikel 6 Besluit paspoortgelden

De tarieven die gemeenten afdragen aan het Rijk en de maximumtarieven die gemeenten mogen heffen van de aanvrager:

5 jaar
Artikel 6 tarieven per document Rijk

Gemeente (maximum)

Tarief (maximum)

Nationaal paspoort,
zakenpaspoort,
vluchtelingen-,
vreemdelingen- en
faciliteitenpaspoort

€ 21,31 € 30,15 € 51,46

Nederlandse identiteitskaart,
vervangende Nederlandse
identiteitskaart

€ 5,33 € 23,30 € 28,63
Spoedtoeslag € 47,55 € - € 47,55
Artikel 6 tarieven per document Rijk

Gemeente (maximum)

Tarief 2017 (maximum)

10 jaar
Nationaal paspoort,
zakenpaspoort
en
faciliteitenpaspoort
€ 34,61 € 30,15 € 64,76
Nederlandse identiteitskaart € 27,36 € 23,30 € 50,66
Spoedtoeslag € 47,55 € - € 47,55

Tarieven artikel 6 Caribische landen en openbare lichamen

De tarieven die de Caribische landen en openbare lichamen (BES-eilanden) betalen aan het Rijk. En de maximumtarieven (in USD) die de openbare lichamen mogen heffen van de aanvrager (voor de Caribische landen gelden geen maximumtarieven).

 Artikel 6 tarieven per document Rijk

Openbaar lichaam (maximum)

Tarief 2017 (maximum)

5 jaar
Nationaal paspoort,
zakenpaspoort,
vluchtelingen-,
vreemdelingen- en
faciliteitenpaspoort
USD 23,80
ANG 43,00
AWG 43,00
USD 70,25 USD 94,05
Artikel 6 tarieven per document Rijk Openbaar lichaam (maximum) Tarief 2017 (maximum)
10 jaar
Nationaal paspoort,
zaken- en
faciliteitenpaspoort
 

USD 38,65
ANG 70,00
AWG 70,00

USD 70,26 USD 108,91

De tarieven die de aangewezen gemeenten aan het Rijk afdragen en de maximumtarieven die deze gemeenten mogen heffen van de aanvrager wanneer deze niet in de Basisregistratie personen is ingeschreven:

 Artikel 6 tarieven per document Rijk

Gemeente (maximum)

Tarief 2017 (maximum)

 5 jaar

Nationaal paspoort,
zakenpaspoort,
vluchtelingen-,
vreemdelingen- en
faciliteitenpaspoort
EUR 21,31 EUR 64,96 EUR 86,27
Nederlandse identiteitskaart,
vervangende Nederlandse
identiteitskaart
EUR 5,33 EUR 61,05 EUR 66,38
 Artikel 6 tarieven per document Rijk

Gemeente (maximum)

Tarief 2017 (maximum)

10 jaar

Nationaal paspoort,
zakenpaspoort en
faciliteitenpaspoort
EUR 34,61 EUR 64,97 EUR 99,58
NL identiteitskaart EUR 27,36 EUR 61,05 EUR 88,41

Tarieven in artikel 12 Besluit Paspoortgelden

De tarieven die aan het Rijk afgedragen moeten worden door de Koninklijke Marechaussee (noodpaspoort), de minister van Buitenlandse Zaken (dienstpaspoort en diplomatiek paspoort), de gezaghebbers van de openbare lichamen in Caribisch Nederland (nooddocumenten) en de gouverneurs van de Caribische landen (alle documenten):

Artikel 12 tarieven per document

Euro ANG/ANW
5 jaar
Nationaal paspoort,
zakenpaspoort,
vluchtelingen-,
vreemdelingen-,
faciliteitenpaspoort,
dienst- en diplomatiek paspoort
€ 61,44 ANG/ANW 124,00
Artikel 12 tarieven per document Euro ANG/ANW
10 jaar
Nationaal paspoort,
zakenpaspoort en
faciliteitenpaspoort
€ 74,74 ANG/ANW 150,00
Artikel 12 tarieven per document Euro ANG/ANW USD
Nooddocument / Laissez-passer € 46,84 ANG/ANW 94,00 USD 52,32

De tarieven die diplomatieke posten (waaronder ambassades en consulaten) moeten betalen aan het Rijk:

Artikel 12 tarieven per document Euro
5 jaar

Nationaal paspoort,
zakenpaspaspoort,
vluchtelingen-,
vreemdelingen-,
faciliteitenpaspoort,
dienst- en diplomatiek paspoort

€ 115,77
Nederlandse identiteitskaart,
vervangende Nederlandse
identiteitskaart
€ 94,14
Artikel 12 tarieven per document Euro
10 jaar
Nationaal paspoort,
zakenpaspoort en
faciliteitenpaspoort
€ 129,07
Nederlandse identiteitskaart € 116,17
Artikel 12 tarieven per document Euro
Noodpaspoort / Laissez passer € 46,84

Indexering tarieven reisdocumenten

De (maximum)tarieven die worden uitgegeven door gemeenten, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Marechaussee en Caribische Landen (Sint Maarten, Aruba en Curaçao) worden geïndexeerd met het indexcijfer voor de prijsmutatie van de overheidsconsumptie. Deze prijsmutatie wordt jaarlijks door het Centraal Planbureau (CPB) geïndexeerd en is voor 2017 vastgesteld op 0,5 procent.

Het CPB stelt geen indexcijfer vast voor de prijsmutatie van de overheidsconsumptie in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Daarom zijn de tarieven voor reisdocumenten die Caribisch Nederland uitgeeft, gebaseerd op de consumentenprijsindex die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ieder jaar publiceert. Het CBS publiceert voor elk van de 3 bijzondere gemeenten een indexcijfer. Omdat het maximumtarieven zijn, wordt uitgegaan van het hoogste van de 3 indexcijfers over 2015. Volgens het CBS is het hoogste indexcijfer 0,05 procent. Dit leidt tot een kleine daling van de tarieven  van Caribisch Nederland.