Planning zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

Gemeenten, aangewezen gemeenten en de openbare lichamen controleren ieder jaar zelf of onderdelen van het proces rond de aanvraag en uitgifte van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK) juist worden uitgevoerd. De zelfevaluatie PNIK moet voor 1 januari 2019 zijn uitgevoerd. De burgemeester of de gezaghebber informeert vóór 14 februari 2019 de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) over de resultaten van de zelfevaluatie. De resultaten worden via het uittreksel per e-mail verstuurd aan RvIG.

Datum Mijlpalen
Planning zelfevaluatie PNIK 2018 voor gemeenten en aangewezen gemeenten
1 juli 2018 Vragenlijst PNIK is beschikbaar in de Kwaliteitsmonitor
1 juli 2018 Vragen over informatieveiligheid zijn beschikbaar in de ENSIA-tool
1 december 2018 Mogelijkheid om de vragenlijst PNIK definitief te maken
1 januari 2019 Deadline voor definitief maken vragenlijst PNIK en vragenlijst ENSIA
Na 3 januari  2019 Mogelijkheid om uittreksel en managementrapportage te genereren
14 februari 2019 Deadline voor het toesturen uittreksel aan RvIG
1 april 2019 Afronding steekproef door RvIG ter validatie van de zelfevaluatie
Datum Mijlpalen
Planning zelfevaluatie paspoorten 2018 voor openbare lichamen
1 juli 2018 Vragenlijst paspoorten is beschikbaar in de Kwaliteitsmonitor
1 december 2018 Mogelijkheid om vragenlijst paspoorten definitief te maken
1 december 2018 Mogelijkheid om uittreksel en managementrapportage te genereren
1 januari 2019 Deadline voor het definitief maken vragenlijst paspoorten
14 februari 2019 Deadline voor het toesturen van het uittreksel aan RvIG