Steekproef uitgevoerde zelfevaluaties paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) controleert ieder jaar bij 35 gemeenten of de zelfevaluaties paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK) een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid.

Steekproef onder 35 gemeenten

De minister voert in 2019 een aanvullend onderzoek uit naar de Zelfevaluatie PNIK. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van de zelfevaluatie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk bureau in het eerste kwartaal van 2019 bij 35 gemeenten uitgevoerd. Het onderzoek vervangt het jaarlijkse onderzoek naar de betrouwbaarheid van de ingevulde antwoorden op de vragenlijst van de zelfevaluatie PNIK.

De gemeenten worden voor deze onderzoeken geselecteerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Gemeenten die 2 jaar op rij in één van beide steekproeven zijn gevallen (BRP en/of PNIK) kunnen het daaropvolgende jaar niet getrokken worden.

Datum
Planning steekproef PNIK 2018 voor gemeenten
15 november 2018 Algemene e-mail aan contactpersonen PNIK voor aankondiging steekproef
7 januari 2019
  • Uiterste datum waarop de brieven aan de burgemeester worden verzonden voor deelname aan de steekproef
  • Afschrift van de brief wordt per e-mail aan de contactpersonen verzonden
14 januari 2019 E-mails voor de gemeenten die niet in de steekproef vallen, worden aan de contactpersonen verzonden
Vanaf 14 januari 2019 Er wordt contact opgenomen voor het maken van een afspraak voor de steekproef met de contactpersonen reisdocumenten
Januari/februari 2019

Uitvoering steekproef PNIK bij 35 gemeenten

April 2019 Terugkoppeling steekproef per individuele gemeente aan de burgemeester