Zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten door gemeenten

Gemeenten, aangewezen gemeenten en de openbare lichamen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) evalueren ieder jaar het uitgifteproces van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten. Dit doen ze door middel van een zelfevaluatie. De uitvoering van deze zelfevaluatie is wettelijk verplicht (artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001). De digitale vragenlijst van de zelfevaluatie Reisdocumenten wordt aangeboden via de Kwaliteitsmonitor.

Uitvoering en rapportage van de zelfevaluatie Reisdocumenten

De digitale vragenlijst van de zelfevaluatie Reisdocumenten wordt aangeboden via de Kwaliteitsmonitor. Gemeenten en openbare lichamen rapporteren elk jaar het resultaat van de zelfevaluatie. Een uittreksel van het resultaat moeten zij vóór 14 februari 2020 naar de RvIG sturen. Op de pagina Zelfevaluatie Reisdocumenten staat een verdere toelichting. Deze gaat verder in op de zelfevaluatie, de procedure voor het maken van de rapportage van de zelfevaluatie en het insturen van het uittreksel.

Schema voor de zelfevaluatie

Het schema voor de uitvoering van de zelfevaluaties is als volgt:

Planning zelfevaluatie PNIK 2019 - 2020 voor gemeenten en aangewezen gemeenten
Datum    Mijlpalen
1 juli 2019 Vragenlijst Reisdocumenten is beschikbaar in de Kwaliteitsmonitor
1 juli 2019  Vragen over informatieveiligheid zijn beschikbaar in de ENSIA-tool
1 december 2019  De vragenlijst Reisdocumenten  kan definitief gemaakt worden
1 januari 2020  Deadline voor definitief maken vragenlijst PNIK en vragenlijst ENSIA
Na 3 januari  2020  Mogelijkheid om uittreksel en managementrapportage te genereren
14 februari 2020 Deadline voor het toesturen uittreksel aan RvIG
1 april 2020 Afronding van de steekproeven
Planning zelfevaluatie paspoorten 2019 - 2020 voor openbare lichamen
Datum    Mijlpalen
1 juli 2019 Vragenlijst Reisdocumenten is beschikbaar in de Kwaliteitsmonitor
1 december 2019 Vragenlijst Reisdocumenten kan definitief worden gemaakt
1 december 2019 Mogelijkheid om uittreksel en managementrapportage te genereren
1 januari 2020 Deadline voor het definitief maken vragenlijst paspoorten
14 februari 2020 Deadline voor het toesturen van het uittreksel aan RvIG

Nader onderzoek door de minister (steekproef)

De minister voert jaarlijks een nader onderzoek in naar de uitvoering van de zelfevaluatie Reisdocumenten. De wijze waarop het onderzoek voor deze cyclus wordt uitgevoerd is nog niet vastgesteld.

ENSIA en de zelfevaluatie Reisdocumenten

Voor het invullen van de informatiebeveiligingsvragen maken gemeenten gebruik van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) . Meer informatie over ENSIA is te vinden op de pagina 'ENSIA en de zelfevaluatie Reisdocumenten'.