ENSIA en de zelfevaluatie Reisdocumenten

De Eenduidige Normering Single Information Audit (ENSIA) richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid. Dit is op basis van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO.

Toelichting proces verantwoording Reisdocumenten (ENSIA) 2020

Hier worden de stappen voor het uitvoeren van de verantwoording Reisdocumenten toegelicht. Het uittreksel Reisdocumenten (domein uit de kwaliteitsmonitor) en het uittreksel Reisdocumenten (ENSIA) vormen gezamenlijk de verantwoording van de zelfevaluatie Reisdocumenten en dienen beide afzonderlijk in de kwaliteitsmonitor te worden geüpload bij het tabblad uploaden.
De stappen voor de verantwoording zijn als volgt:

1. Aanvullen en ondertekenen uittreksels Reisdocumenten

 • Het uittreksel Reisdocumenten (ENSIA-resultaten) vul je handmatig aan met het benoemen van de oorzaak/oorzaken waardoor er geen 100%-score is behaald. Het verstrekken van een toelichting is niet verplicht. De toelichting leidt niet zonder meer tot acties van het Ministerie van BZK. Indien je de toelichting niet aanvult, geef je hier ‘niet van toepassing’ aan.
 • Het uittreksel Reisdocumenten met ENSIA-resultaten wordt ondertekend door de burgemeester op de daarvoor opgenomen ruimte in het uittreksel. Het is ook toegestaan om het uittreksel digitaal te laten ondertekenen.
 • Het uittreksel Reisdocumenten (domein uit de kwaliteitsmonitor) wordt ondertekend door de burgemeester op de daarvoor opgenomen ruimte in het uittreksel. Het is ook toegestaan om het uittreksel digitaal te laten ondertekenen.

2. Omzetten naar PDF

 • Na de (digitale) ondertekening zet je de beide uittreksels afzonderlijk om naar PDF formaat.

3. Uploaden uittreksels Reisdocumenten via de kwaliteitsmonitor

 • Onder het tabblad ‘uploaden’ in de kwaliteitsmonitor worden beide uittreksels afzonderlijk geüpload.

Aanvulling op dit proces voor Aangewezen Gemeenten (AG)

Er zijn 12 Aangewezen Gemeenten in Nederland. Voor de verantwoording vanuit de AG worden het uittreksel Reisdocumenten uit ENSIA en het uittreksel Reisdocumenten uit de kwaliteitsmonitor beide 2 keer geüpload in de kwaliteitsmonitor. Het gaat om exact dezelfde documenten. Het is niet nodig aanpassingen op het uittreksel Reisdocumenten (ENSIA resultaten) te doen.

Te doen

 • Twee uittreksels Reisdocumenten (ENSIA en domein uit de kwaliteitsmonitor) uploaden bij Reisdocumenten.
 • Twee uittreksels Reisdocumenten (ENSIA en domein uit de kwaliteitsmonitor) uploaden bij Reisdocumenten AG.

Aanleiding ENSIA

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om vermindering van de auditlast. Dit is om de administratieve lasten voor de gemeenten te beperken. En het is de aanleiding voor het invoeren van ENSIA.

Wijzigingen zelfevaluatie Reisdocumenten

Omdat ENSIA alleen verantwoording aflegt over vragen met betrekking tot informatieveiligheid, blijven de huidige zelfevaluaties Reisdocumenten bestaan. De implementatie van ENSIA heeft tot de volgende wijzigingen in het evaluatie-instrument voor gemeenten geleid:

 1. Aanpassingen vragenlijsten zelfevaluatie Reisdocumenten
  De vragen over informatieveiligheid zijn uit de vragenlijsten Reisdocumenten overgebracht naar de ENSIA-vragenlijst. De vragen in de vragenlijsten over specifieke Reisdocument-onderwerpen blijven bestaan en noemen we domeinvragen.
 2. Kwaliteitsmonitor versus ENSIA-tool
  De vragenlijsten met de domeinvragen zijn beschikbaar via de Kwaliteitsmonitor. Vragen die specifiek gaan over informatieveiligheid zijn beschikbaar via de ENSIA-tool.
 3. Resultaten
  De uitkomsten van de vragen over informatieveiligheid en de uitkomsten van de domeinvragen worden apart gepresenteerd in 2 afzonderlijke uittreksels uit zowel de Kwaliteitsmonitor als de ENSIA-tool.

Overzicht data

Domeinvragen in Kwaliteitsmonitor BIO-vragen in ENSIA-tool
Vragenlijsten beschikbaar 1 juli 1 juli
Deadline invullen vragenlijst 31 december 31 december
Deadline insturen uittreksel 14 februari 30 april *

*Collegeverklaring en assurancerapport

Meer informatie

Meer informatie over ENSIA vindt u op de website van ENSIA.