ENSIA en de zelfevaluatie Reisdocumenten

De Eenduidige Normering Single Information Audit (ENSIA) richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid. Dit is op basis van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO.

Aanleiding ENSIA

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om vermindering van de auditlast. Dit is om de administratieve lasten voor de gemeenten te beperken. En het is de aanleiding voor het invoeren van ENSIA.

Wijzigingen zelfevaluatie Reisdocumenten

Omdat ENSIA alleen verantwoording aflegt over vragen met betrekking tot informatieveiligheid, blijven de huidige zelfevaluaties Reisdocumenten bestaan. De implementatie van ENSIA heeft tot de volgende wijzigingen in het evaluatie-instrument voor gemeenten geleid:

  1. Aanpassingen vragenlijsten zelfevaluatie Reisdocumenten
    De vragen over informatieveiligheid zijn uit de vragenlijsten Reisdocumenten overgebracht naar de ENSIA-vragenlijst. De vragen in de vragenlijsten over specifieke Reisdocument-onderwerpen blijven bestaan en noemen we domeinvragen.
  2. Kwaliteitsmonitor versus ENSIA-tool
    De vragenlijsten met de domeinvragen zijn beschikbaar via de Kwaliteitsmonitor. Vragen die specifiek gaan over informatieveiligheid zijn beschikbaar via de ENSIA-tool.
  3. Resultaten
    De uitkomsten van de vragen over informatieveiligheid en de uitkomsten van de domeinvragen worden apart gepresenteerd in 2 afzonderlijke uittreksels uit zowel de Kwaliteitsmonitor als de ENSIA-tool.

Overzicht data

Domeinvragen in Kwaliteitsmonitor BIO-vragen in ENSIA-tool
Vragenlijsten beschikbaar 1 juli 1 juli
Deadline invullen vragenlijst 31 december 31 december
Deadline insturen uittreksel 14 februari 30 april *

*Collegeverklaring en assurancerapport

Meer informatie

Meer informatie over ENSIA vindt u op de website van ENSIA.