Toepassing webrichtlijnen

Toepassing van de webrichtlijnen zorgt voor functioneel, technisch en redactioneel goede websites die voor iedereen toegankelijk zijn. Hoe past RvIG.nl de webrichtlijnen toe?

  • Toepassing van de webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen (zowel voor beheer als doorontwikkeling van de site).
  • Bedrijven die voor de overheid opdrachten uitvoeren, zijn verplicht om de webrichtlijnen toe te passen.