Verantwoording Webrichtlijnen

Rvig.nl voldoet aan bijna alle eisen van versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2). Voor het onderdeel pdf's waarop de website niet voldoet is een 'pas toe, leg uit'-beleid van toepassing.

Bijna 100% Webrichtlijnenproof

De website rvig.nl voldoet met een aantal pdf's niet aan de webrichtlijnen. Dit wordt op deze pagina verder uitgelegd.

Tips of opmerkingen over rvig.nl

Heeft u tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Laat het weten via info@rvig.nl.

Rvig.nl verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid zo snel mogelijk. In specifieke situaties zoekt RvIG naar een passende oplossing.

Onderdeel waarop rvig.nl niet voldoet aan de Webrichtlijnen: pdf's

Specificatie

Pdf-documenten op rvig.nl

Oorzaak

De Webrichtlijnen stellen eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf's aan voor publicatie op rvig.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan rvig.nl niet garanderen dat alle pdf's op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg

Rvig.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem hanteert Rvig.nl een set met minimale eisen voor pdf's op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar Rvig.nl accepteert ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen:

  • de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn
  • de pdf bevat geen gescande documenten of afbeeldingen
  • de pdf bevat geen persoonlijke gegevens
  • het juiste departement staat in de metadata

Maatregelen

Alle nieuwe pdf's voldoen minimaal aan de eisen onder 'Alternatieven'. Bij voorkeur voldoen nieuwe pdf's ook aan de indeling PDF/A-1a of PDF/UA-1

Planning

De minimale eisen aan nieuwe pdf's zijn eind 2015 ingegaan.