Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Informatieblad studenten uit Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland

Voordat je als student in Nederland kunt gaan studeren, moeten er een aantal zaken worden geregeld. Eén daarvan is de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Als je als student voor een periode langer dan 4 maanden in Nederland wilt gaan studeren, moet je je als ingezetene inschrijven in de gemeente in Nederland waar je gaat wonen.

In dit informatieblad geven we een aantal handreikingen om deze inschrijving in Nederland te vergemakkelijken.

Uitschrijving PIVA: bewijs van uitschrijving nodig

Binnen 10 dagen voor vertrek, schrijf je je uit uit de bevolkingsadministratie (PIVA). Dit doe je bij de afdeling Burgerzaken. Het bewijs van uitschrijving is één van de documenten die je nodig hebt voor de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland. Bij de uitschrijving geef je door in welke Nederlandse gemeente je gaat wonen. Burgerzaken stuurt jouw dossier naar die gemeente.

Let op: schrijf je je in bij een andere Nederlandse gemeente dan je bij de uitschrijving hebt aangegeven? Dit kan leiden tot enkele weken vertraging van de inschrijving in de BRP, omdat je dossier naar een andere gemeente moet worden doorgestuurd.

Afspraak maken voor inschrijving in de BRP

Informeer vóór vertrek of je bij de Nederlandse gemeente waar je gaat wonen alvast een afspraak kunt maken voor inschrijving in de BRP. Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland moet je je in de BRP van de gemeente waar je gaat wonen inschrijven. Kijk op de website van de gemeente of je alvast een afspraak kan maken.

Tip: Vraag bij de gemeente waar je gaat wonen of de onderwijsinstelling waar je gaat studeren, of ze inschrijfdagen voor studenten organiseren. Soms hebben gemeenten aparte afspraken of inschrijfdagen voor studenten, om je in te schrijven in de BRP. Scholen maken hierover soms ook afspraken met gemeenten.

Documenten voor inschrijving in de BRP

Documenten die je altijd nodig hebt:

  • een geldig paspoort
  • het originele bewijs van uitschrijving uit de bevolkingsadministratie (PIVA)
  • het bewijs van het adres in Nederland, bijvoorbeeld een kopie van het huurcontract of een ondertekende brief en kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner, als de persoon toestemming voor inwoning geeft.

Soms vraagt een gemeente ook om:

  • een geboorteakte: vraag deze bij Burgerzaken aan, in de plaats waar je geboren bent. Neem de originele akte mee naar Nederland. Als je niet door je ouder erkend bent, heb je een geboorteakte ook nodig voor het aanvragen van studiefinanciering. Ben je niet geboren in het Caribische deel van het Koninkrijk? Vraag dan op tijd een (buitenlandse) geboorteakte aan en laat deze als dat nodig is legaliseren en vertalen. Kijk voor meer informatie op nederlandwereldwijd.nl
  • een huisvestingsvergunning: bij sommige gemeenten heb je een huisvestingsvergunning nodig als je een sociale woning huurt of gaat inwonen bij iemand met een sociale huurwoning. Een huisvestingsvergunning vraag je vóór inschrijving in de BRP bij de gemeente aan.

Formulier bevraging BSN

Heb je studiefinanciering aangevraagd? Via de post ontving je van DUO een ‘Bericht studiefinanciering’ en het ‘Formulier bevraging BSN’. Neem het formulier mee naar Nederland.

Inschrijven BRP en ontvangst BSN

Schrijf je binnen 5 dagen na aankomst in Nederland in bij de BRP van de gemeente waar je gaat wonen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Een inschrijving in de BRP is verplicht als je langer dan 4 maanden in Nederland verblijft. Na inschrijving krijg je een Burgerservicenummer (BSN), dat je nodig hebt voor het aanvragen van een DigiD, online toeslagen en het openen van een Nederlandse bankrekening.

Let op: het kan tot 4 weken duren voordat je jouw BSN van de gemeente ontvangt. De gemeente stuurt deze per post naar je toe, op het adres waar je je hebt ingeschreven.

Nederlandse bankrekening openen

Na ontvangst van je BSN, kan je een Nederlandse bankrekening openen. Kan je alleen online een bankrekening openen? Je hebt dan vaak een Nederlands paspoort nodig waar je BSN in staat. Heb je dat niet? Maak dan een afspraak bij het kantoor van de bank.

DigiD aanvragen

Met een BSN, kan je ook DigiD aanvragen. Via de DigiD app of het ‘Aanvraagformulier DigiD’. Met een DigiD laat je zien wie je bent en kan je makkelijker online zaken regelen, bijvoorbeeld met de overheid.

BSN en bankrekeningnummer aan DUO doorgeven

Geef met het formulier ‘Bevraging BSN’ je BSN en Nederlandse bankrekeningnummer door aan DUO. DUO heeft deze gegevens nodig om het studentenreisproduct toe te kennen en je aan te melden voor Mijn DUO. Met het bankrekeningnummer kan DUO de studiefinanciering aan je uitbetalen.

Op elk van de eilanden is bij de afdeling bevolkingsadministratie een contactpersoon aanwezig die studenten informatie kan geven over inschrijving in de BRP en de documenten die daarvoor nodig zijn:

Waar kan je terecht

Belangrijke adressen

Contactpersonen inschrijving BRP

Wil je voor vertrek meer informatie over de inschrijving in de BRP en de documenten die je daarvoor nodig hebt? Neem contact op
met de lokale contactpersonen.
Aruba: info@censo.aw
Curacao: info.bsbv@gobiernu.cw
Sint Maarten: burgerzakensxm@sintmaartengov.org
Bonaire: burgerzaken@bonairegov.com
Sint Eustatius: census.office@statiagov.com
Saba: censusmail@sabagov.nl

Handige links en informatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Voor het aanvragen of bij vragen over studiefinanciering.
+31 (0)50 599 77 55
www.duo.nl/antillen

Rijksdienst Caribisch Nederland

Informatie over studeren in Nederland en de opstarttoelage.

+599 715 83 33

www.rijksdienstcn.com/studiefinanciering studiefinanciering@RijksdienstCN.com

Arubahuis

De afdeling Onderwijs van het Arubahuis geeft voor vertrek naar Nederland informatie en voorlichting aan studenten uit Aruba. In Nederland helpen ze bij de opvang en begeleiding van studenten met een studielening uit Aruba. In elke Nederlandse regio is er een studie mentor die studenten begeleidt. +297­528­3400 | +31 (0)70 356 62 00

www.arubahuis.nl/afdelingen/onderwijs www.ea.aw/pages/studia­na­hulanda info@arubahuis.nl | arubalening@ea.aw (studielening)

Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC)

In Curaçao verzorgt SSC de aanvraag van studiefinanciering voor studenten uit Curaçao. In Nederland verzorgt de afdeling de opvang, begeleiding en huisvesting voor studenten. Elke regio in Nederland heeft mentoren die studenten begeleiden.
+599 9 724 7272 | +31 (0)30 285 5070

www.ssc.cw info@ssc.cw

Dienst Studiefinanciering Sint Maarten (DSF)

DSF regelt de aanvullende studiefinanciering voor studenten uit Sint Maarten. In Nederland zijn er mentoren en buddy’s die studenten met een studielening uit Sint Maarten ondersteunen en begeleiden.
+1-721-527-3840
www.studyfinancing-sxm.com/ | info@studyfinancing-sxm.com

Meer weten?

Heb je vragen over de inschrijving in de BRP in Nederland of het krijgen van een BSN? Neem contact op met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), via info@rvig.nl of +31 (0)88 900 1000.

Klik hier voor de pdf

Delen

Scroll naar boven