Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

W193 oplegnotitie uitbreiden tabel 34 (Landen)

1 Probleemstelling

1.1 Omschrijving

In de landelijke tabellen zoals RvIG die publiceert op de website, komen kolommen voor die niet in het LO BRP beschreven zijn. Daarnaast heeft een aantal afnemers gevraagd om uitbreiding van de landentabel met internationaal erkende codes op basis van de ISO-3166 standaard. Alle ABO's, maar ook pensioenfondsen, wisselen namelijk internationaal gegevens uit en daarbij is het nuttig om ondubbelzinnig te kunnen verwijzen naar landen via internationaal erkende codes.

1.2 Herkomst

Deze wijziging komt voort uit eigen constateringen van het LO-team en wensen die afnemers te kennen hebben gegeven.

1.3 Raakvlakken

Deze wijziging heeft geen raakvlakken met andere wijzigingen.

2 Oplossing

2.1 Huidige situatie

A.    In Tabel 34 Landentabel stond in de PDF bij “Gazastrook en Westelijke Jordaanoever” een voetnoot, die we in de CSV niet kwijt kunnen. In de CSV-versie is het niet mogelijk om voetnoten toe te voegen. Een voetnoot in een tabel is überhaupt geen wenselijke oplossing.
B.    In Tabel 34 Landentabel staat een asterisk (*) achter een aantal einddatums. Deze geeft aan dat deze einddatum een fictieve datum is. De werkelijke einddatum is eerder. Indertijd bij de invoering van de GBA is hiervoor gekozen (aanvankelijk geen einddatum in de tabel, daarna een einddatum met indicatie ‘fictief’) om gemeenten die al omvangrijke conversies van PK naar PL hadden uitgevoerd, te behoeden voor grootschalige aanpassingen in de gegevens op de persoonslijsten.
C.    In tabel 34 Landentabel staat in de PDF een kolom "Iso alpha-2". Deze ontbreekt in de CSV van tabel 34 Landentabel en in LO BES en LO BRP. Nu is het al een lang gekoesterde wens van sommige afnemers, waaronder ABO's en pensioenfondsen, dat we codes uit ISO-3166 toevoegen aan de tabel: in het LO BRP, in beide CSV-versies van de tabel, en in beide PDFs van de tabel. (De ISO-norm 3166 geeft codes voor alle landen, grondgebieden of belangrijke geografische gebieden (bijvoorbeeld Antarctica), kortweg "landen" genoemd.)

2.2 Oplossing

De oplossing omvat drie wijzigingen in tabel 34:
A.    In plaats van een voetnoot met de volledige officiële landnaam, zou het beter zijn om te zorgen dat die in 34.94.11 Landnaam past. Daarom wordt de definitie van de rubriek 34.94.11 Landnaam aangepast naar de maximale lengte van 80 karakters en wordt de Landnaam “Gazastrook en Westelijke Jordaanoever” gewijzigd in "Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem".

B.    Het zou beter zijn de asterisk die aangeeft dat de einddatum van een regel in de landentabel fictief is, in een aparte kolom op te nemen in de tabel.De kolom met “Fictieve einddatum tabelregel” toevoegen in Tabel 34 en dit veld vullen.
C.    Kolommen voor ISO Alpha-2 en ISO Alpha-3 toevoegen aan Tabel 34 en deze velden vullen.

2.3 Gerelateerde wijzigingen in wet- en regelgeving

Er zijn geen relaties met wijzigingen in wet- en regelgeving.

2.4 Openstaande punten

Er zijn, na implementatie van deze wijzigingen geen openstaande punten.

3 Invoering

Deze wijziging zal pas worden opgenomen in LO 2025.Q1, dat volgens planning in werking zal treden op 1 januari 2025, om alle partijen in de gelegenheid te stellen om de hier voorgestelde wijzigingen in tabel 34 te implementeren. Immers: met inwerkingtreding van LO 2025.Q1 zullen de wijzigingen in de Tabellen Applicatie worden doorgevoerd en worden er direct tabelberichten verzonden.

4 Gevolgen

4.1 Documentatie

De aanpassingen in de structuur van tabel 34 zullen in LO BRP en LO BES leiden tot wijzigingen in de beschrijving van de landelijke tabellen (par. 4.7 respectievelijk par. I.8).

4.2 Gemeenten

Alle partijen die tabelberichten verwerken of tabellen downloaden van de website van RvIG, krijgen te maken met de nieuwe en gewijzigde kolommen in tabel 34. Zij moeten dus allemaal zorgen dat ze tabelberichten met de nieuwe structuur van deze twee tabellen kunnen verwerken met ingang van de datum van inwerkingtreding van LO 2025.Q1.

4.3 Afnemers

Alle partijen die tabelberichten verwerken of tabellen downloaden van de website van RvIG, krijgen te maken met de nieuwe en gewijzigde kolommen in tabel 34. Zij moeten dus allemaal zorgen dat ze tabelberichten met de nieuwe structuur van deze twee tabellen kunnen verwerken met ingang van de datum van inwerkingtreding van LO 2025.Q1.

4.4 IND

Alle partijen die tabelberichten verwerken of tabellen downloaden van de website van RvIG, krijgen te maken met de nieuwe en gewijzigde kolommen in tabel 34. Zij moeten dus allemaal zorgen dat ze tabelberichten met de nieuwe structuur van deze twee tabellen kunnen verwerken met ingang van de datum van inwerkingtreding van LO 2025.Q1.

4.5 Caribische landen en Caribisch Nederland

Alle partijen die tabelberichten verwerken of tabellen downloaden van de website van RvIG, krijgen te maken met de nieuwe en gewijzigde kolommen in tabel 34. Zij moeten dus allemaal zorgen dat ze tabelberichten met de nieuwe structuur van deze twee tabellen kunnen verwerken met ingang van de datum van inwerkingtreding van LO 2025.Q1.

4.6 RvIG-systemen

Bij RvIG verwerken de BV BSN, BRP-V en RNI tabelberichten. En de Tabellen Applicatie (TApp) moet ze kunnen verzenden. Dus deze vier systemen moeten worden aangepast.

Delen

Scroll naar boven