Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

W201 oplegnotitie Deprecated elementen in BRP API

1 Probleemstelling

1.1 Omschrijving

In de BRP Personen API zijn twee elementen opgenomen die zijn aangemerkt als "deprecated". Dit is een gebruikelijke wijze om in koppelvlakspecificaties aan gebruikers kenbaar te maken dat zij moeten zorgen dat hun systemen niet langer afhankelijk zijn van deze elementen, omdat die op enig moment niet langer verstrekt zullen worden. Op het moment dat de twee elementen uit de BRP Personen API verwijderd zullen worden, moeten ze ook verwijderd worden uit de beschrijving van de BPR API in het Logisch Ontwerp BRP.

1.2 Herkomst

Deze wijziging komt voort uit het inzicht dat met de introductie van sommige informatievragen in de BRP API deze twee elementen niet langer nodig zijn.

1.3 Raakvlakken

Er zijn geen raakvlakken met andere LO-wijzigingen, of met andere wet- en regelgeving.

2  Oplossing

2.1 Huidige situatie

In het endpoint /personen van de BRP API, in de functie RaadpleegMetBurgerservicenummer, kan op dit moment om de elementen indicatieGezagMinderjarige en verblijfplaats.datumIngangGeldigheid worden gevraagd en worden de bijbehorende booleans die aangeven dat deze gegevens in onderzoek zijn (inOnderzoek.indicatieGezagMinderjarige en verblijfplaats.inOnderzoek.datumIngangGeldigheid), meeverstrekt. Maar met de introductie van het object gezag (met daarin alle gezagsrelaties van de bevraagde persoon) en verblijfplaats.datumVan zijn deze twee elementen overbodig geworden.

2.2 Oplossing

De genoemde elementen worden verwijderd uit de response berichten van het endpoint, en kunnen niet meer worden opgevraagd met de fields parameter.

2.3 Gerelateerde wijzigingen in wet- en regelgeving

Er zijn geen relaties met wijzigingen in wet- en regelgeving.

2.4 Openstaande punten

Er zijn na implementatie van deze wijziging geen openstaande punten.

3 Invoering

Deze wijziging is gepland om op te worden genomen in LO 2025.Q1 (1 januari 2025)

4 Gevolgen

4.1 Documentatie

Alleen LO BRP moet worden aangepast conform de beschreven oplossing in par. 2.2.

4.2 Gemeenten

Er is geen impact op de burgerzakensystemen van gemeenten.

4.3 Afnemers

Afnemers die gebruik maken de BRP API kunnen niet langer vragen om indicatieGezagMinderjarige en om verblijfplaats.datumIngangGeldigheid. Voor de datum inwerkingtreding van deze LO-wijziging moeten zij zorgen dat ze die twee elementen niet meer opvragen vanuit hun taakapplicaties.

4.4 IND

Er is geen impact op de systemen van IND.

4.5 Caribische landen en Caribisch Nederland

Er is geen impact op de systemen in het Caribisch deel van het Koninkrijk

4.6 RvIG-systemen

In de BRP API waren de twee elementen reeds aangemerkt als deprecated. Per de datum inwerkingtreding van deze LO-wijziging zullen ze ook daadwerkelijk niet meer verstrekt kunnen worden door de BRP API. Hiervoor moet een nieuwe versie van de BRP API in gebruik worden genomen.

Delen

Scroll naar boven