Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleveren verblijfstitels door de IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) levert sinds 17 februari 2022 de verblijfstitels op een nieuwe manier aan aan gemeenten en de RNI. Het aanleveren van de verblijfstitels gebeurt via Og11-berichten. De nieuwe manier heeft invloed op de inhoud van categorie 10 (Verblijfstitel) op de persoonslijst (PL).

In categorie 10 zijn twee wijzigingen: bij een nieuwe verblijfstitel wordt een fictieve datum opgenomen en er kunnen meerdere verblijfstitels op dezelfde dag aangeleverd worden.

Fictieve ingangsdatum

Bij een nieuwe verblijfstitel wordt in rubriek 10.85.10 (ingangsdatum geldigheid) een fictieve datum opgenomen. Voor de eerste verblijfstitel is dat de vaste datum 02-01-2020, ook al is het nu inmiddels februari 2022. Als er vervolgens een actualisering plaatsvindt, wordt deze datum met één dag opgehoogd. De ingangsdatum geldigheid van de eerstvolgende verblijfstitel wordt dan 03-01-2020. Bij een reeds bestaande categorie 10 wordt de ingangsdatum geldigheid uit de vorige categorie met 1 dag opgehoogd.

Het voordeel van deze wijziging is dat de volgorde van de toegekende titels daarmee vastligt. Het nadeel van deze wijziging is dat het een fictieve datum is. Dit betekent dat deze datum bijvoorbeeld kan liggen in de periode vóór de geboortedatum van de betreffende persoon of in een periode dat deze persoon nog de Nederlandse nationaliteit had. Zolang de persoon niet de Nederlandse nationaliteit bezit, is dit de verantwoordelijkheid van de IND. De gemeente mag dit dan niet aanpassen.

Zodra de persoon de Nederlandse nationaliteit bezit, kan de IND geen wijzigingen meer doen in categorie 10 en is de gemeente uitsluitend verantwoordelijk voor het beëindigen van de verblijfstitel bij verkrijging van het Nederlanderschap.
Meerdere verblijfstitels op dezelfde dag aanleveren.

De fictieve ingangsdatum geldigheid maakt het voor de IND mogelijk om meerdere titels op dezelfde kalenderdag aan te leveren. Dit gebeurt regelmatig, vooral in grote gemeenten. De reden hiervoor kan zijn dat de inschrijving in de BRP soms pas wordt afgerond als er al een aantal verblijfstitels zijn toegekend. Deze verblijfstitels moeten dan allemaal nog in categorie 10 op de PL opgenomen worden. Een andere reden is, dat de IND tweemaal per dag verblijfstitels toekent en het dus kan gebeuren dat eenzelfde persoon op één dag twee keer een verblijfstitel krijgt. In het verleden werden deze verblijftitels op twee aaneensluitende dagen aangeleverd. Sinds 21 februari kan dat op dezelfde dag gebeuren.

Wat betekent dit voor jou?

De IND levert dagelijks om 23.00 uur titels aan.
Heeft deze fictieve ingangsdatum geldigheid consequenties voor de meldingen van afwijkingen in de Bestandscontrolemodule (BCM)?

Gemeenten hebben geen invloed op de gegevens die de IND aanlevert. Dit levert dus ook geen nieuwe afwijkingen in de BCM op.
Wat gebeurt er met bestaande verblijfstitels?

Ten aanzien van de verblijfstitels die al op de PL opgenomen zijn, verandert er niets. Deze wijziging heeft alleen betrekking op nieuwe verblijfstitels die aangeleverd sinds vanaf 17 februari 2022.

Scroll naar boven