Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing Webapplicatie LAA (WALAA)

Door de wijziging in de Wet BRP zijn alle gemeenten sinds 15 mei automatisch deelnemer aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Dit betekent dat gemeenten maandelijks van de minister signalen ontvangen. Deze levert RvIG in een beveiligde omgeving, de Webapplicatie LAA (WALAA).

Er gelden termijnen waarbinnen een gemeente een signaal in onderzoek neemt en afrondt.

  1.  Binnen vier weken moeten gemeenten aangeven of het signaal aanleiding is geweest voor een aanpassing in de BRP of dat de Persoonslijst (PL) op het adres ‘in onderzoek’ is geplaatst. Ook als de gemeente geen opvolging geeft aan het signaal, moet zij dit melden aan de minister.
  2. Binnen zes maanden dient de gemeente het onderzoek af te ronden. Gemeenten geven het resultaat van het adresonderzoek uiterlijk binnen zes maanden door aan de minister.

Wat betekent dit voor de registratie in de WALAA?

1)    Binnen 4 weken koppelen gemeenten terug wat er met het signaal is gebeurd door een keuze te maken in een van de onderstaande statussen:
-    Onderzoek in de BRP
-    Afgerond zonder BRP mutatie
-    Afgerond met BRP mutatie

Wanneer een signaal is geleverd in het casusoverzicht heeft het automatisch de status  ‘wachten op resultaat’. De gemeente wijzigt de status met het pennetje in een van de hierboven genoemde resultaten.

Image
Afbeelding van een signaalstatus in de walaa

2)    Binnen 6 maanden dient de gemeente het onderzoek af te ronden en terug te koppelen wat er met het onderzoek is gebeurd door een keuze te maken uit de volgende statussen.

Image
Afbeelding van een resultaat in de walaa

 

Scroll naar boven