Overslaan en naar de inhoud gaan

Aansluiting op PIVA-V

Gegevens uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba Verstrekkingen (PIVA-V) worden verstrekt aan (overheids)instanties die de gegevens nodig hebben voor hun wettelijke taak. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de PIVA-V. RvIG stelt eerst vast of de instantie de gegevens mag ontvangen.

Aansluiting op PIVA-V

Welke organisaties gebruiken gegevens uit PIVA-V?

RvIG verstrekt persoonsgegevens uit de PIVA-V aan overheidsinstanties en aangewezen derden in Nederland en Caribisch Nederland. Dat zijn organisaties die de gegevens nodig hebben om hun wettelijke taak te kunnen uitvoeren, zoals gemeenten, de Belastingdienst en de politie.

Autorisatie van gebruikers PIVA-V

Gebruikers krijgen niet zomaar persoonsgegevens verstrekt uit de PIVA-V. RvIG stelt eerst juridisch vast of een gebruiker recht heeft op de gegevens. Is dat het geval, dan wordt er een zogenaamd autorisatietraject gestart. De organisatie vult dan een Autorisatie Aanvraag Formulier (AAF) in. Daarin moet de organisatie precies omschrijven welke persoonsgegevens ze nodig heeft. En wat de wettelijke taak is waarvoor de gegevens nodig zijn. RvIG toetst de AAF en legt de autorisatie vast in een autorisatiebesluit. Moet een autorisatie worden gewijzigd, dan wordt dezelfde procedure opnieuw gevolgd.
Technische vereisten voor aansluiting op PIVA-V

De geautoriseerde gebruiker moet voldoen aan een aantal technische eisen om te kunnen aansluiten op de PIVA-V:

  • beveiligde netwerkaansluiting;
  • Public Key Infrastructure (PKI) Overheidscertificaat;
  • clientapplicatie die voldoet aan eisen Logisch Ontwerp BES.
Scroll naar boven