Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanvragen tweede paspoort

Personen hebben recht op een tweede paspoort als ze de noodzaak daarvan kunnen aantonen. Ook personen die om niet-zakelijke of beroepsmatige redenen een tweede paspoort nodig hebben, kunnen er één aanvragen. In alle gevallen moet de aanvrager bewijsstukken overleggen.

Tweede paspoort ook verstrekt om niet-zakelijke of beroepsmatige redenen

Het is ook mogelijk om een tweede paspoort aan te vragen voor privédoeleinden (artikel 19 lid 1 Paspoortuitvoeringsregeling).

Vaststelling aanspraken op tweede paspoort

Een aanvrager van een tweede paspoort moet bij de aanvraag beschikken over een nationaal paspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is. Daarnaast moet de aanvrager aantonen dat:

  • hij in een reis achtereenvolgens verschillende land(en) moet bezoeken waarbij de kans behoorlijk is dat toelating tot een of meer van die landen op problemen stuit omdat de aanvrager eerder in een conflicterend land is geweest. De aanvrager moet een nationaal paspoort overleggen waaruit blijkt hij in dat land of die landen is geweest.
  • hij regelmatig dringend moet reizen op tijdstippen dat zijn nationale paspoort bij een buitenlandse vertegenwoordiging is afgegeven voor de aanvraag van een visum.

In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor reizen naar die landen kan de aanvrager een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.

Vernieuwing tweede paspoort

Moet een tweede paspoort worden vernieuwd? Dan wordt opnieuw vastgesteld of de aanvrager aanspraak kan maken op een tweede paspoort. Het is ook mogelijk om een tweede zakenpaspoort aan te vragen.

Bewijsstukken

Een persoon kan in aanmerking komen voor een tweede paspoort als hij zijn huidige (tweede) paspoort met stempels en visa toont. De uitgevende instantie kan daarmee het reisgedrag van de aanvrager analyseren. Als het niet mogelijk is om op basis van het paspoort tot een oordeel te komen, dan kan de uitgevende instantie de aanvrager om andere bewijsstukken vragen. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Een boeking van een reis naar een land dat volgens de lijst van Buitenlandse Zaken conflicteert met een land waarvan in het eerste paspoort een visum zit. De uitgevende instantie kan zo nodig de boeking controleren (bijvoorbeeld door het inzien van een digitale boeking).
  • Een boeking voor een reis en een bewijs dat het 1e paspoort is afgegeven bij een buitenlandse vertegenwoordiging voor de aanvraag van een visum. De uitgevende instantie kan de verklaring van een buitenlandse vertegenwoordiging zo nodig verifiëren via (in de meeste gevallen) telefonisch contact.

Geldigheid 2e paspoort

Een 2e paspoort is 2 jaar geldig voor alle landen.

Kosten 2e paspoort

Een 2e paspoort heeft hetzelfde tarief als een nationaal paspoort. Het tarief van het paspoort is afhankelijk van de leeftijd (jonger of ouder dan 18 jaar).

Gebruik 2e paspoort

Het reizen met 2 paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle aan grenspassages zal het bezit van 2 paspoorten vragen oproepen.

Scroll naar boven