Overslaan en naar de inhoud gaan

Actueel

 • Deelname aan Europese pilot met digitaal reisdocument

  De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens werkt mee aan een Europese pilot met het digitaal reisdocument. Voor de pilot maken reizigers in Canada voor vertrek naar Nederland een digitale kopie aan van hun paspoort volgens de internationale standaard Digital Travel Credential DTC. Hiermee kunnen zij makkelijker boarden en na de landing sneller de grens passeren. Dit ondersteunt het werk van de Koninklijke Marechaussee bij een veilige grenscontrole. De proef wordt gedaan op verzoek en met financiële steun van de Europese Commissie en loopt tot eind maart 2024.

 • 10 jaar BRP – Midden in de maatschappij en nog altijd even betrouwbaar

  De Basisregistratie Personen (BRP) viert dit jaar haar 10de verjaardag. Dit jaar staan we daar op verschillende momenten bij stil. Want de BRP is een echte teamplayer, zij is er niet voor zichzelf, maar voor de hele overheid. Een onmisbare kracht voor het uitvoeren van tal van overheidstaken. Zonder BRP geen hielprikjes, geen stempassen, geen rijbewijzen, geen DigiD, geen uitkeringen en geen contact met burgers in het buitenland.

 • Evaluatie van het experiment ‘Seintje’

  Het doel van het experiment ‘Seintje’ is om te onderzoeken of het verzenden van meldingen over nieuwe inschrijvingen op woonadressen door gemeenten bijdraagt aan het verbeteren van de adreskwaliteit en het de burger helpt. Om dit te kunnen beoordelen wordt het experiment geëvalueerd door ministerie van BZK. Hierbij is informatie vanuit gemeenten onmisbaar. Op 14 december 2023 hebben gemeenten een brief ontvangen van het ministerie van BZK over deze evaluatie van het experiment ‘Seintje’.

 • Nieuwe HUP versie 3.10 per 1 januari

  Met ingang van 1 januari 2024 treedt de HUP, versie 3.10 in werking. In deze versie zijn de voorschriften opgenomen uit het Logisch Ontwerp BRP 2024.Q1.

Scroll naar boven