Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene informatie opname levenloos geboren kind

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het voor ouders die dat wensen, mogelijk om hun levenloos geboren kind te laten registreren in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA). Ook kinderen die voor deze datum levenloos geboren zijn kunnen worden opgenomen in de PIVA.

Voor het registeren van een levenloos geboren kind in de PIVA gelden de volgende voorwaarden:

  • De ouder staat ingeschreven als ingezetene in de PIVA op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Het verzoek wordt door de ouder zelf gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Het verzoek wordt gedaan bij de afdeling burgerzaken/Census Office van het eiland waar de verzoekende ouder staat ingeschreven.
  • Het verzoek wordt schriftelijk gedaan, tenzij dit digitaal mogelijk is gemaakt door de betrokken afdeling Burgerzaken/Census Office van het eiland.
  • Voor de registratie is er bewijsstuk nodig waaruit blijkt dat het kind levenloos geboren is.

Het artikel 17a, eerste lid, van de Wet Basisregistratie Personen BES is op 1 januari 2022 in werking getreden. Sinds deze datum kunnen ouders een levenloos geboren kind in de PIVA laten registreren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Nee, het is niet mogelijk om een levenloos geboren kind te laten registreren in de PIVA van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze Caribische landen hebben een eigen wetgeving voor de registratie van persoonsgegevens en mogen dus zelf bepalen of zij levenloos geboren kinderen gaan registreren. De landen hebben besloten om dit vooralsnog niet te doen.

Nee, het verzoek om de geboorte van een levenloos geboren kind te laten registeren is een persoonlijk verzoek. Dit gebeurt alleen als een ouder dat wenst.

Vragen hierover zijn voor de afdeling burgerzaken/Census Office.

Voor registratie in de PIVA kan de afdeling burgerzaken/Census office de Handleiding Uitvoeringsprocedure (HUP) raadplegen.
Ook kan er telefonisch of per mail contact worden opgenomen met de Frontoffice van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. E-mailadres info@rvig.nl. Telefoon: 0031 88 9001000.
Voor vragen over de akten en de burgerlijke stand kan de afdeling burgerzaken/Census Office het adviesbureau van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken raadplegen.

Scroll naar boven