Overslaan en naar de inhoud gaan

Algoritmeregister

RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP), het stelsel van reisdocumenten, de persoonsgegevens van personen in Caribisch Nederland, het Basisregister Reisdocumenten, het Verificatieregister.

Veel overheden gebruiken algoritmes bij hun werkzaamheden. Ook RvIG. Het is belangrijk dat je als burger inzicht hebt in welke algoritmes de overheid gebruikt. We willen daarom open zijn over welke informatie we gebruiken. Dat doen we door de algoritmes die we gebruiken op te nemen in het Algoritmeregister, te vinden via algoritmes.overheid.nl. Daarop zie je welke algoritmes we gebruiken. Per algoritme staat alle informatie. Bijvoorbeeld waar we het voor gebruiken, wat de wettelijke basis is, wat de impact voor jou als burger is en hoe er toezicht op wordt gehouden. Sommige informatie is technisch van aard. De insteek is dat alle overheden hun algoritmes op dezelfde manier beschrijven.

Veelgestelde vragen over algoritmes

Er zijn veel definities van een algoritme. Wij hanteren de definitie van de Algemene Rekenkamer: ‘Een set van regels en instructies die een computer geautomatiseerd volgt bij het maken van berekeningen om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden.’ Dat is een brede definitie. We gaan daarom uit van die algoritmes die impact hebben op burgers.
RvIG zet algoritmes in om bijvoorbeeld inzicht te krijgen of ergens te veel mensen ingeschreven staan op een adres. Of om te meten of een pasfoto of vingerafdruk van voldoende kwaliteit is om op te nemen in een reisdocument. Of om te kijken of mensen niet dubbel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

De overheid gebruikt algoritmes om burgers snel te helpen bij de aanvraag van voorzieningen van de overheid. Door de inzet van algoritmes kunnen we grote hoeveelheden data efficiënter controleren dan dat we dat handmatig kunnen. Bovendien ontstaan er minder fouten. Bij de inzet van algoritmes staan mensen, hun grondrechten en publieke waarden centraal. Het doel is dat de informatie voor iedereen open en toegankelijk is. Op die manier kan iedereen zien waar de overheid informatie voor gebruikt. En zo kan iedereen controleren of de overheid zich aan de regels houdt. Op algoritmes.overheid.nl vind je de algoritmes van verschillende overheden.

De overheid is zich ervan bewust dat digitalisering niet altijd goed gaat. Daarom wil de overheid algoritmes open en verantwoord inzetten. In een overzicht staat de informatie over de algoritmes makkelijk en toegankelijk bij elkaar. Zo is het voor iedereen beschikbaar: burgers, hun belangenbehartigers, de media en toezichthouders.

Het Algoritmeregister is in ontwikkeling. De informatie verandert nog vaak. Ook bouwt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steeds door aan het Algoritmeregister op algoritmes.overheid.nl. Dit doet het team op een open manier. Denk je dat het beter kan? Dan kun je suggesties voor verbeteringen doen.

Per algoritme zie je waar we het voor gebruiken, wat de wettelijke basis is, wat de impact voor jou als burger is en of er toezicht op wordt gehouden. Ook lees je welke databronnen van welke organisaties worden gebruikt en wat de kwaliteit daarvan is. En wat de rol van andere partijen bij de data-analyses is, en met welke organisaties we data delen. Verder lees je welke risico’s er zijn en welke maatregelen daartegen worden genomen.

De mogelijke risico’s staan per algoritme beschreven. Om ze te voorkomen nemen we maatregelen. Zo voeren we voor elk nieuw algoritme dat we in gebruik nemen een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) uit.

Elk algoritme dat we gebruiken kent binnen onze organisatie een eigenaar die zorgdraagt dat het algoritme veilig en dienstbaar is en voldoet aan wet- en regelgeving. De Algemeen directeur van RvIG is eindverantwoordelijk voor onze algoritmes. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt sinds 2023 toezicht op het gebruik van algoritmes door de overheid. Daarnaast werken ook organisaties als de Audit Dienst Rijk (ADR) en de Algemene Rekenkamer (ARK) aan de controle op de inzet van algoritmes bij de overheid. Het doel van de toezichthouders is om grondrechten en publieke waarden beter te beschermen. En om openheid bij de overheid te stimuleren.

Heb je vragen of opmerkingen over een (of meer) van de algoritmes? Neem dan contact op met onze frontoffice via info@rvig.nl of 088 900 10 00.

Scroll naar boven