Overslaan en naar de inhoud gaan

Als er iets wijzigt in je adres

Stel dat bijvoorbeeld de naam van je straat wordt gewijzigd, hoe werkt dat dan? Als burger moet je altijd op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in de persoonsgegevens, dus ook in je adres.

Het hangt ervan af hoe groot de wijziging is. Als er bijvoorbeeld alleen maar een streepje uit je huisnummer weggehaald wordt, dan krijg je hierover geen persoonlijk bericht. De gemeente plaatst dan een mededeling in een plaatselijke krant. Als het gaat om een meer ingrijpende wijziging zoals het veranderen van het huisnummer of de straatnaam, dan moet de gemeente jou hiervan persoonlijk op de hoogte brengen. Je kunt bezwaar maken tegen de wijziging.

Adresonderzoek

Het is voor de overheid belangrijk dat je op het juiste adres staat ingeschreven. Zo kan de overheid je bereiken bij rampen en zorg je ervoor dat je belasting betaalt voor jouw gemeente. Gemeenten voeren adresonderzoek uit om de kwaliteit van de inschrijvingen in de BRP hoog te houden. Zowel gemeenten als burgers hebben hier een verantwoordelijkheid in.

Bestuurlijke boete

Een gemeente kan een bestuurlijke boete opleggen aan burgers of ondernemingen die een overtreding uit de Wet BRP hebben begaan. Bijvoorbeeld als je je verhuizing te laat hebt doorgegeven of als je geen briefadres hebt gekozen, wanneer dat wel moet. De hoogte van de boete kan oplopen tot 325 euro. De boete wordt zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie (OM) of een rechter opgelegd en wordt ook wel een administratieve boete genoemd. Elke gemeente kiest zelf of ze een bestuurlijke boete oplegt. Je kunt bezwaar maken tegen het besluit om een boete op te leggen.

 

Scroll naar boven