Overslaan en naar de inhoud gaan

Begrippenlijst BAG

Begrip

Definitie

Beschrijving

Hoofdadres

Een hoofdadres is het primaire adres van een adresseerbaar object Een hoofdadres is het eerste adres van een adresseerbaar object. Een adresseerbaar object (verblijfsobject, standplaats of ligplaats) krijgt maar één hoofdadres. Wel kan een adresseerbaar object soms ook een extra adres krijgen, dat wordt een nevenadres genoemd.

Nevenadres

Een nevenadres is een aanvullend adres voor een verblijfsobject. Een nevenadres mag alleen worden toegekend wanneer er meerdere relevante toegangen zijn en een toegang een wezenlijke betekenis heeft bij het aanduiden van het object, zoals een leveranciersingang. Met het nevenadres wordt expliciet niet een bepaald gedeelte van een adresseerbaar object aangeduid. Een extra adres. Een nevenadres mag alleen worden gegeven als er meer belangrijke toegangen zijn en een toegang een echte betekenis heeft, zoals een leveranciersingang. Een nevenadres is een eigenschap van het hele adresseerbare object en niet van alleen een deel hiervan. Een nevenadres is dus op dezelfde plek als het hoofdadres. Meestal wordt aan elk adresseerbaar object maar 1 adres gegeven.

Verblijfsobject

Een verblijfsobject is een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Een verblijfsobject is een ruimte in 1 of meer panden en voldoet aan de volgende eisen: kan worden gebruikt om in te wonen, een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven, is bereikbaar via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, kan worden gekocht en verkocht, kan helemaal zelf worden gebruikt voor het doel dat ervoor is gegeven. Deze eisen voor verblijfsobjecten worden toegelicht in de Catalogus BAG 2018. Een verblijfsobject krijgt een adres.

Ligplaats

Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt drijvend object Een plaats in het water met soms ook een (deel van een) terrein op de oever. Deze plaats moet kunnen worden gebruikt door een drijvend object dat langere tijd daar wordt vastgemaakt. Het drijvende object moet geschikt zijn om in te wonen, om een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven. Bijvoorbeeld een woonboot. De gemeente mag zeggen of er voor de BAG ergens een ligplaats komt.

Standplaats 

Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. Een terrein of een deel daarvan dat moet kunnen worden gebruikt om langere tijd een object neer te zetten. Dit object moet geschikt zijn om in te wonen, om een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven. Het moet verplaatsbaar zijn en mag dus niet helemaal vastgemaakt worden aan de grond. Bijvoorbeeld een woonwagen of strandtent. De gemeente mag zeggen of er voor de BAG ergens een standplaats komt

Brondocument

Een brondocument is een document waarin rechtsfeiten en andere voor de registraties relevante feiten zijn neergelegd. Elke wijziging van de gegevens in de BAG is gebaseerd op een brondocument. Elke verandering van gegevens in de BAG is gebaseerd op een brondocument. In het brondocument staan feiten die van belang zijn voor registratie in de BAG. Er zijn verschillende soorten brondocumenten. Een voorbeeld van een brondocument is een omgevingsvergunning of een huisnummerbesluit.

Geconstateerd

Geconstateerd is een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een object in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname. Geeft aan dat er een object in de BAG staat zonder brondocument. Mogelijke oorzaken zijn: een onwettige situatie, het object klopt niet met het bestemmingsplan of de gemeente heeft geen vergunning of besluit, maar er is (nog) niet vastgesteld dat het gaat om een vergunningsvrije situatie

Adresseerbaar object

Een adresseerbaar object is een object waaraan formeel adressen kunnen en moeten worden toegekend: een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Een object dat een adres heeft of krijgt. Adresseerbare objecten zijn: een verblijfsobject, een standplaats en een ligplaats.
Scroll naar boven