Overslaan en naar de inhoud gaan

Belangrijkste wijzigingen reisdocumentenstelsel

De komende jaren werken we in het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) stapsgewijs aan een toekomstbestendig stelsel voor paspoorten en identiteitskaarten. Hieronder presenteren we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het stelsel.

Basisregister Reisdocumenten is vernieuwd

De belangrijkste wijzigingen door de komst van het vernieuwde  Basisregister Reisdocumenten zijn:

 • Inzicht in (historische) aanvraaggegevens van andere uitgevende instanties.
 • Alle wereldwijde data van het RAAS (Reisdocumenten aanvraag- en archiefstation) worden overgeheveld naar het Basisregister Reisdocumenten. Behalve biometrische gegevens. Hierdoor is digitaal inzage in aanvraaggegevens van andere uitgevende instanties mogelijk.
 • Inzage in de actuele status van een reisdocument. Gegevens van alle uitgegeven reisdocumenten komen in het Basisregister Reisdocumenten. Hierdoor is er altijd inzage in de actuele status.
 • Inzicht in lopende reisdocumentenaanvragen. Alle reisdocumentenaanvragen komen in het Basisregister reisdocumenten. Uitgevende instanties hebben hierdoor inzicht of een burger elders een aanvraag heeft lopen.
 • Vermissingen en kennisgevingen digitaal. De status van reisdocumenten kunnen door uitgevende instanties direct digitaal worden gewijzigd. Het opsturen van formulieren (bijvoorbeeld C3 en C7) is in de toekomst niet meer nodig.
 • Categorie 12 in BRP wordt overbodig en verdwijnt in de toekomst. De actuele status van een reisdocument wordt bijgehouden in het Basisregister Reisdocumenten. Dit maakt categorie 12 op de persoonslijst in BRP en PIVA in de toekomst overbodig.
 • Signaleringencontrole geautomatiseerd. In het aanvraag- en uitgifteproces wordt automatisch het RPS bevraagd. Dat betekent dat in de toekomst het controleren van totaallijsten of het handmatig verwerken van signaleringen in de BRP niet meer nodig is.
 • Inzicht in biometrische aanvraaggegevens van alle uitgevende instanties. Uitgevende instanties krijgen digitaal inzage in de pasfoto’s van eerdere aanvragen van een burger.
 • Fotovergelijking historische reisdocumentenaanvragen. Voor een meer betrouwbare identiteitsvaststelling wordt fotovergelijking tussen de foto’s van eerdere reisdocumentenaanvragen van een burger mogelijk gemaakt.

Centrale aanvraagapplicatie

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen door de komst van de centrale aanvraagapplicatie, het ReIS Aanvraagportaal (RAP):

 • Vervanging van de RAAS'en. De nieuwe centrale aanvraagapplicatie heet ReIS Aanvraagportaal (RAP) en gaat het RAAS-werkstation vervangen. Het RAP is een webapplicatie en kan op iedere computer die aan de netwerkvereisten voldoet worden gebruikt. In tegenstelling tot het RAAS heeft het RAP geen eigen hardware.
 • Opslag data. Alle RAAS-data wordt centraal bewaard in het Basisregister Reisdocumenten, m.u.v. de pasfoto, handtekening en tijdelijke vingerafdrukken. Deze blijven vooralsnog decentraal op de RAAS’en bewaard.
 • Volwaardige frontoffice applicatie. Het RAP heeft ook een frontoffice gedeelte, voor onder andere het aanvragen van reisdocumenten. Dit is vooral bedoeld voor de uitgevende instanties die nu zonder een reisdocumentenmodule (frontoffice applicatie) werken, zoals grensgemeenten en de Kabinetten van de Gouverneur van de Caribische landen.
 • Volwaardige backoffice applicatie ter vervanging van RAAS. Het RAP bestaat uit een frontoffice en een backoffice gedeelte. Uiteindelijk zullen alle uitgevende instanties het RAP voor de backoffice werkzaamheden gebruiken omdat op termijn het RAAS verdwijnt.

 

Scroll naar boven