Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

C10 Formulier terugzenden reisdocument of Nederlandse identiteitskaart

Het C10 formulier wordt gebruikt voor het terugzenden van reisdocumenten. Op deze pagina lees je wat je moet doen met het formulier.

Gebruik

door uitgevende instanties

Bestemd voor

Producent

Let op

Reisdocument per omgaande aangetekend retourneren in verband met het kunnen verifiëren van de aanvraag en de mogelijkheid tot herproductie op kosten van de producent. Als het formulier niet op de achtste dag na productie is ontvangen heeft de producent geen aanvraaggegevens meer en wordt er niets vergoed. Maak het document ongeldig, tenzij het een productiefout betreft (de producent kan anders niet meer zien op welke wijze de fout is ontstaan)

Regelgeving

PUN art 49 – art 67, lid 6
PUB art 63 – art 78, lid 6
PUC art 61 – art 77, lid 6
 

Wanneer moet een uitgevende instantie een document terugsturen?

Een document wordt teruggestuurd wanneer het bij het inklaren beschadigd is of onjuist blijkt te zijn geproduceerd of gepersonaliseerd. Als na het uitreiken blijkt dat er sprake is van een misdruk of verkeerd personaliseren en het document is ingehouden of ingeleverd moet het ook teruggestuurd worden.
Bij overlijden of niet uitgereikt binnen 3 maanden stuur je het document niet terug met een C10, maar vernietig je het lokaal. In alle andere gevallen stuur je het wel op.

Hoe moet het document teruggestuurd worden?

Het document moet aan het verkeer worden onttrokken door het onbruikbaar te maken (drie ponsgaten van ten minste 12 mm door het gehele reisdocument op zodanige wijze dat elk in het reisdocument aangebrachte kinegram gedeeltelijk en de aangebrachte chip geheel onbruikbaar worden gemaakt). Zorg er voor dat de geconstateerde fout zichtbaar blijft.

LET OP:
Het document moet aangetekend met een C10 formulier worden verzonden naar IDEMIA. Stuur het document niet naar RvIG.

Als de chip niet uit te lezen is moeten er geen ponsgaten in het document gemaakt worden. Dit zou de antenne beschadigen waardoor niet te controleren is of de chip defect is.

Binnen welke termijn moet het formulier gestuurd worden?

De producent is verplicht het aanvraagbestand (foto, handtekening, vingerafdrukken en persoonsgegevens) 8 dagen na ontvangst van de aanvraag te vernietigen. Het is dus van groot belang direct na het inklaren van de documenten de onjuist gepersonaliseerde of geproduceerde documenten retour te sturen. Als het document vergeleken kan worden met het aanvraagbestand kan bepaald worden welke kwaliteit verbeterende acties nodig zijn.

Welke reden moet de uitgevende instantie aankruisen op het C10-formulier?

Reden

Voorbeelden van mogelijkheden

Foto/handtekening onduidelijk

 • Komt voor als een foto die niet voldoet aan de fotomatrix is geaccepteerd
 • Komt voor als het foto- en handtekening formulier niet juist is ingevuld en/of gescand en de handtekening niet volledig zichtbaar is
 • Als een gedeelte van het handtekeningkader zichtbaar is

Foutieve aanvraag

 • Als bij de aanvraag een onjuiste lengte is ingevuld
 • Als er abusievelijk een (verkeerde) einddatum is ingevuld
 •  Als door de uitgevende instantie zelf abusievelijk een fout is gemaakt in de personalia

Clausule onjuist (afgedrukt) of ontbreekt

 • Verkeerde clausule gekozen
 • Clausule vergeten te plaatsen (bv. bij visumverwijzing)

Chip defect

 • De chip kan niet worden uitgelezen op het aanvraagstation (zie de gebruikershandleiding aanvraagstation)

Beschadigd/onjuiste paginering/plooien e.d.

 • Het document is beschadigd tijden de productie (ezelsoren)

Vlekken

 • Op de foto komen vlekken voor (is de scanapparatuur schoon?)
 • In het document zitten vlekken op de houderpagina of op de visapagina

Document tweemaal ontvangen

 • Een verzonden aanvraag leidt altijd tot productie. Als door de uitgevende instantie na het verzenden een fout wordt hersteld en het bestand nogmaals wordt verzonden ontvangt de locatie 2 documenten

Onjuiste (persoons-) gegevens document

 • Verkeerde persoon geselecteerd in de BRP
 • Paspoort i.p.v. Nederlandse identiteitskaart gekozen

Foto's verwisseld

 • Foto’s van broertjes/zusjes of echtgenoten zijn verwisseld

Download het formulier

Document

Delen

Scroll naar boven