Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur
Zoeken in

Categorie 12 actualiseren

Artikel 2.7 Wet basisregistratie personen (BRP) bepaalt dat gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Paspoortwet worden opgenomen. In de bijlage bij artikel 23 van het Besluit BRP is aangegeven om welke gegevens het gaat. De signalering over de verstrekking of inhouding van een Nederlands reisdocument is onderdeel hiervan en moet in categorie 12 verwerkt worden.

Maandelijkse controle

Om de gegevens in RPS en de GBA-V (categorie 12) synchroon te laten lopen, wordt in de Kwaliteitsmonitor een maandelijkse controle gepubliceerd (controleregel L2374 en L2375). De gemeente kan hierdoor per maand zien welke RPS-signaleringen nog niet (op de juiste manier) zijn verwerkt in de GBA. De controle moet dezelfde dag nog verwerkt te worden. Wacht niet met het verwerken van de signalering tot de maandelijkse vergelijking is gepubliceerd. Die controle is alleen bedoeld om achteraf te zien of de basisregistratie actueel is.

Een niet-ingezetene wordt ingezetene

Uit onze analyses blijkt dat de opname van signaleringen bij (her-)vestiging verbeterd kan worden. Daarom hebben we hieronder de procedure schematisch weergegeven. 

Bij elke (her-)vestiging van personen die aanspraak maken op een Nederlands reisdocument moet gecontroleerd worden of betrokkene is opgenomen in de laatst ontvangen totaallijst van het RPS.

Aangifte van burger Totaallijst RPS Persoonslijst categorie 12 Actie
Eerste inschrijving o.g.v. aangifte van verblijf en adres Ingezetene komt voor Niet aangelegd Signalering opnemen in categorie 12
Eerste inschrijving o.g.v. aangifte van verblijf en adres Ingezetene komt niet voor Niet aangelegd Geen categorie 12 voor signalering opnemen
Hervestiging Ingezetene komt voor Signalering is niet opgenomen Signalering opnemen in categorie 12
Hervestiging Ingezetene komt niet voor Signalering is niet opgenomen Geen actie
Hervestiging Ingezetene komt voor Signalering is opgenomen Geen actie
Hervestiging Ingezetene komt niet voor Signalering is opgenomen Signalering verwijderen in categorie 12

 

Reisdocumenten vervallen verklaren

Neemt de bijhoudingsgemeente of het openbare lichaam de signalering op in categorie 12 van de persoonslijst? Neem dan als gemeente/openbaar lichaam contact op met RvIG. Samen bekijken we of het reisdocument, dat de burger nog in bezit heeft, vervallen moet worden verklaard.

Wanneer de signalering wijzigt van ingezetenen

Voor de gesignaleerden in een gemeente blijft de procedure voor wijzigingen hetzelfde. Als een ingezetene van een gemeente opgenomen of verwijderd wordt in het RPS, ontvangt de betreffende gemeente een Vb01-bericht met de gegevens van deze persoon.

Deel de totaallijst binnen de eigen gemeente

Deze tip geldt voor medewerkers die toegang hebben tot de Kwaliteitsmonitor en/of de beveiligde e-mail/vrije berichten: let erop dat collega’s de meest actuele lijst hebben en vernietig oude lijsten. Het is belangrijk dat medewerkers de RPS-informatie binnen de eigen gemeente delen met collega’s die paspoorten uitgeven of personen inschrijven in de BRP/PIVA.

Delen

Scroll naar boven