Overslaan en naar de inhoud gaan

De BRP als basisregistratie

De Basisregistratie Personen (BRP) is onderdeel van het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid. Er zijn bijvoorbeeld basisregistraties voor gebouwen, rechtspersonen, ondernemingen en voertuigen. De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de BRP.

Verplicht gebruik BRP door overheidsinstellingen

Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen (zoals de Belastingdienst) zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van die gegevens. Het gaat daarbij onder andere om naam, geboortedatum, geboorteplaats, verblijfplaats en familierelaties. Met deze gegevens wordt bijvoorbeeld een paspoort en identiteitskaart verstrekt of wordt de hoogte van een studietoelage berekend.

Er zijn echter ook andere organisaties die de gegevens in de BRP gebruiken. Denk daarbij aan pensioenfondsen en onderzoeksinstellingen. Uitgebreide informatie hierover vind je op de pagina Gebruikers van de Basisregistratie Personen.

Eén basisadministratie voor personen

In 2014 is de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) in werking getreden. Deze wet moderniseert de registratie van persoonsgegevens in Nederland. De wet maakt het onder andere mogelijk alle gegevens in een centrale registratie onder te brengen: de Basisregistratie Personen. Deze registratie omvat de gegevens van de gemeentelijke administraties en de Registratie Niet-Ingezetenen.

Hierdoor verbetert de kwaliteit van de gegevens en is de informatie direct beschikbaar. Ook wordt het bijvoorbeeld voor een bewoner mogelijk om in een andere gemeente dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie aan te vragen.

Twee onderdelen van de BRP

De Basisregistratie Personen bestaat uit twee onderdelen:

Persoonsgegevens over inwoners van Nederland

De Nederlandse gemeenten beheren de gegevens van ‘ingezetenen’, de inwoners van Nederland. Elke gemeente heeft daarvoor een eigen bevolkingsadministratie waarin ze de gegevens van hun inwoners registreren.
 
Persoonsgegevens over niet-ingezetenen

In de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) staan de persoonsgegevens van mensen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met Nederland hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die in het buitenland wonen, maar een pensioen uit Nederland ontvangen. Ook mensen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven, kunnen zich inschrijven in deze registratie. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de RNI.

Scroll naar boven