Overslaan en naar de inhoud gaan

De Terugmeldvoorziening: Het terugmelden van vermoedelijke fouten in persoonsgegevens

Om de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) zo hoog mogelijk te houden, zijn afnemers verplicht vermoedelijke fouten te melden (art.2.34 wet BRP). Dat doen zij met behulp van de Terugmeldvoorziening (TMV2.0).
De Terugmeldvoorziening (TMV2.0) is een geautomatiseerd systeem voor het melden van vermoedelijke fouten.

Hoe werkt de TMV?

De Terugmeldvoorziening (TMV2.0) bestaat uit de digimeldingvoorziening voor afnemers en het TMV2.0 portaal voor gemeenten.
Afnemers doen de terugmelding via Digimelding. Terugmelden vindt plaats op de gemeente van bijhouding. Afnemers moeten deze in de TMV 2.0 zelf kiezen. Via Digimelding komt de terugmelding vervolgens in het TMV2.0 portaal van de gekozen gemeente.
Een gemeente ontvangt de terugmelding in het TMV2.0 portaal voor gemeenten en kan daar de terugmelding in behandeling nemen en afhandelen.

Afnemers: terugmelden van vermoedelijke fouten via Digimelding

Afnemers van de BRP geven bij het vermoeden van een fout in de gegevens van de BRP de volgende informatie door in de TMV:
•    Over welke persoon (BSN of A-nr.) of welk adres het foutvermoeden gaat
•    Welke gegevens in de BRP staan
•    Wat de juiste gegevens moeten zijn (als de afnemer dat weet)
Daarnaast geeft de afnemer contactgegevens mee, geeft een toelichting op de melding en kan zo mogelijk bijlagen bijvoegen. Bij voorkeur geeft de afnemer aan wat de bron is van de informatie.

Gemeenten: de afhandeling van de ontvangen terugmeldingen

De TMV stuurt de gegevens door naar de gekozen gemeente. Gemeenten zijn zogenaamde bronhouders, de beheerders van de oorspronkelijke gegevens.
Gemeenten ontvangen de terugmeldingen in het TMV2.0 portaal.
De bronhouder die de melding ontvangt, is daarna verplicht om de melding af te handelen.
Binnen 5 werkdagen geeft de gemeente aan of er gegevens in de basisregistratie zijn verbeterd, aangevuld of verwijderd. De gemeente kan ook aangeven dat de vermoedelijke fout eerst verder onderzocht moet worden.

Scroll naar boven