Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelen en samenwerking programma VRS

Met het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) willen we de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het reisdocumentenstelsel naar een hoger niveau tillen. Hieronder vind je een overzicht van de algemene doelen van het programma en met welke ketenpartners we samenwerken in dit programma.

Het programma VRS draagt bij aan de onderstaande algemene doelen:

Een betrouwbaar reisdocument

 • Document (analoog en digitaal) moeilijk te vervalsen
 • Document met de juiste gegevens
 • Document precies voor wie daar recht op heeft
 • Status juist en actueel

Betrouwbare identiteitsverificatie en -informatie

 • Status juist en actueel
 • Informatiediensten in samenhang over domeinen Reisdocumenten, BRP/PIVA, en eID heen
 • Informatieverstrekking juist, actueel en privacyvriendelijk

Toekomst vast en flexibel stelsel

 • IT generiek met een korte time-to-market en veilig
 • Voorbereid voor andere processen en documenten
 • Voorbereid op prominente rol biometrie
   

Samenwerking

Het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) kan alleen succesvol zijn als we nauw samenwerken met de organisaties die uitvoering geven aan de processen in het reisdocumentenstelsel. Daarom zijn er klankbordgroepen ingericht die periodiek bij elkaar komen.
Voor het programma zijn de volgende klankbordgroepen actief:

 • Klankbordgroep gemeenten: In deze groep van burgerzaken-medewerkers zijn gemeenten vertegenwoordigd. Het is een mix van grote, middelgrote en kleine gemeenten. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is hierin ook vertegenwoordigd.
 • Klankbordgroep grensgemeenten: deze groep bestaat uit  grensgemeenten en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Klankbordgroep Koninklijke Mareschaussee.
 • Klankbordgroep voor de Caribische delen van het Koninkrijk.

In de klankbordgroepen bespreken we bijvoorbeeld knelpunten, uitdagingen, beleidsmatige vraagstukken, implementatiemethoden, en toetsen we nieuwe oplossingen.

Voor het toetsen van oplossingen is ook een gebruikersvertegenwoordiging specifiek voor het ReIS Aanvraagportaal (RAP) opgericht. Hier halen we wensen en behoeften van gebruikers op en denken gebruikers mee in het ontwerp- en ontwikkelproces.

Ook zijn er sponsorgroepen ingericht waarin we toetsen of wijzigingen die we in het programma willen doorvoeren op bestuurlijk en managementniveau op steun kunnen rekenen. De sponsorgroepen zijn bedoeld om draagvlak te creëren en de voortgang van de implementatie te bespreken.

 

Scroll naar boven