Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ Beheervoorziening BSN

De stappen om aan te sluiten op de Beheervoorziening BSN (burgerservicenummer) zijn afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen. Allereerst moet je weten of jouw organisatie in aanmerking komt voor het stellen van verificatievragen aan de Beheervoorziening BSN.

Daarvoor beantwoord je een aantal vragen:

 • Worden er op dit moment persoonsgegevens verwerkt of uitgewisseld met andere overheidsorganisaties?
 • Is er sprake van direct contact met de burger?
 • Maak je hierbij gebruik van het sofinummer?
 • Uit welke bron komen de sofinummers in de huidige bestanden?
 • Is er een aansluiting op het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens)?

Kom je in aanmerking, dan moet je allereerst de interne gevolgen bepalen. Vervolgens moet je de organisatie aanmelden voor aansluiting. Je geeft je op bij de relatiebeheerders van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens op telefoonnummer 088 900 1000 (lokaal tarief).

De productieomgeving is de beveiligde omgeving van de beheervoorziening BSN. Daar komen daadwerkelijk de verificatievragen binnen en worden ze beantwoord.

Het online raadplegen van de Beheervoorziening BSN is voor aangesloten gebruikers gratis.

Verificatievragen zijn vragen die een gebruiker moet of mag stellen in verband met de verificatie van een burgerservicenummer (BSN).
'Moet stellen' als er een wettelijke verplichting tot verificatie is vanuit de op je organisatie van toepassing zijnde regelgeving.
'Mag stellen' als je organisatie vanuit de op je organisatie van toepassing zijnde wet- of regelgeving bevoegd is tot verificatie.

De beheervoorziening BSN kent vijf soorten verificatievragen:

 1. Is dit nummer een burgerservicenummer?
 2. Is dit een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1e, 2e of 4e, van de Wet op identificatieplicht?
 3. Wat zijn de identificerende gegevens bij dit burgerservicenummer?
 4. Welk burgerservicenummer hoort bij deze identificerende gegevens?
 5. Hoort deze combinatie van identificerende gegevens en burgerservicenummer bij elkaar?

Voor de beantwoording van deze BSN-verificatievragen wordt geput uit het nummerregister, de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP/GBA-V) en de documentregisters. De beheervoorziening BSN bevat voorzieningen om deze registraties ten behoeve van BSN-verificatievragen te raadplegen.

Mogelijke antwoorden zijn:

 • Op de vraag of een nummer een BSN (burgerservicenummer) is, zal het antwoord zijn: het nummer is een BSN of het nummer is geen BSN.
 • Op de vraag welke identificerende gegevens horen bij een nummer, is het antwoord: de gegevensset BSN.
 • Op de vraag welk BSN hoort bij een set identificerende gegevens, is het antwoord: de gegevensset BSN.
 • Het antwoord op de vraag over de geldigheid van het document is: het document staat wel/niet geregistreerd als ongeldig. Een gebruiker moet zelf vaststellen of de combinatie klopt.
 • Op de vraag of de identificerende gegevens horen bij een nummer, is het antwoord: de gegevensset BSN.
Scroll naar boven