Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ TMV voor afnemers

Terugmelden

De Terugmeldvoorziening (TMV2.0) is een geautomatiseerd systeem voor het melden van vermoedelijke fouten. Een afnemer doet een terugmelding op de BRP  via Digimelding, de overheidstandaard voor terugmelden naar de gemeente waar de persoon woont. Via Digimelding wordt er een terugmelding aangemaakt en de gemeente ontvangt de terugmelding in de TMV2.0 gebruikersapplicatie voor bijhouders. De gemeente is vervolgens verplicht om de terugmelding binnen 5 dagen in behandeling te nemen of af te handelen

Met de TMV 2.0 beschik je als afnemer over o.a. de volgende functionaliteiten:

 1. Je kunt je contactgegevens meezenden in de terugmelding (dringend advies)
 2. maximaal 5 bijlages met een terugmelding meezenden (totaal max. 20MB).
 3. De meldingen zijn free-format, ook kun je een extra lange toelichting schrijven.
 4. Je kiest zelf de gemeente die de melding binnen 5 dagen moet oppakken
 5. Een gemeente kan een ontvangen terugmelding doorsturen naar een andere gemeente. Bijvoorbeeld als blijkt dat de burger in die andere gemeente   ingeschreven moeten worden
 6. Terugmelden kan op basis van een BSN, een A-nummer of op basis van een Adres (50 posities).

Deze functies dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit van de terugmeldingen en daarmee de kwaliteit van de BRP.

De Terugmeldvoorziening (TMV 2.0) is ontworpen op basis van gebruikerswensen.
De TMV 2.0 legt nadruk op het doen van kwalitatief goede terugmeldingen. Als afnemer heb je de mogelijkheid om een duidelijke toelichting te schrijven bij jouw terugmelding. Dit zorgt voor duidelijkheid en begrip bij de ontvanger van de terugmelding: de gemeente. Door de verhoging van de kwaliteit van de terugmeldingen verhoog je de kwaliteit van de afhandeling door de gemeente en daarmee de kwaliteit van de BRP. Ook is het advies om contactgegevens mee te geven. Door onderling contact tussen afnemer en gemeente, schiet de kwaliteit van de afhandeling van de melding ook omhoog.
Terugmeldingen zijn bij de TMV 2.0 niet meer gekoppeld aan een persoonslijst. Dubbele terugmeldingen worden niet meer gefilterd. Gemeenten krijgen jouw terugmeldingen één op één doorgestuurd. Terugmelden vindt plaats op de gemeente van bijhouding. Dit betekent dat je bij het doen van een terugmelding via Digimelding zelf moet aangeven naar welke gemeente de terugmelding gestuurd moet worden.
Een gemeente kan een gedane terugmelding eventueel doorsturen naar een andere gemeente.
Terugmeldingen zijn ook niet meer gekoppeld aan autorisaties. Je kunt dus voor meerdere autorisaties terugmeldingen doen.

Afnemers doen terugmeldingen via Digimelding. De generieke terugmeldapplicatie van Logius.

Ja, het verplicht gebruik van BRP-gegevens impliceert ook het verplicht terugmelden bij gerede twijfel. Deze verplichting geldt als je een afnemer bent. Als je een bijzondere/aangewezen derde bent is het niet verplicht, maar het mag natuurlijk wel en het wordt zeer gewaardeerd want je helpt actief om de kwaliteit van de BRP-gegevens op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

Informatie in basisregistraties moet actueel en betrouwbaar zijn.

Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben daarom de wettelijke plicht om, bij gerede twijfel, mogelijk onjuiste gegevens te melden aan de bijhouder. Dat is de gemeente waar de burger waar de melding over gaat, volgens de afnemer ingeschreven zou moeten zijn. Deze melding doet een afnemer via Digimelding.

Terugmelden houdt de kwaliteit van gegevens binnen de basisregistraties hoog, waardoor de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven lager wordt. Terugmelden draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen de overheid, zorgt voor betere dienstverlening en vergroot de mogelijkheden bij fraudebestrijding.

Een gemeente moet in haar rol als afnemer van BRP-gegevens ook terugmelden als er gerede twijfel is over de BRP-gegevens waar een andere gemeente de bijhouder van is. Terugmeldingen naar een andere gemeente doe je via Digimelding, net als alle andere afnemers.
Als het gaat om binnengemeentelijk gebruik van de BRP, dus door afdelingen van de gemeente zelf, dan moet er ook teruggemeld worden bij gerede twijfel. Hoe dit binnen de gemeente gedaan wordt is aan de gemeente als het maar veilig gebeurt. Dit kan ook via de TMV 2.0: de ambtenaar van een afdeling binnen de gemeente stuurt dan via Digimelding een terugmelding naar de ‘eigen’ gemeente.

Afnemers doen een terugmelding via Digimelding (TMV2.0).

Er is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria:

 1. Er is een sterk vermoeden dat een gegeven in de BRP onjuist is,
 2. Dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde uit de eigen processen en klantendoelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en informatie van de geregistreerde klant),
 3. De afnemer kent de definitie van dit  BRP-gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen oordelen dat het niet klopt.

Het voor een gemeente essentieel om te weten waarom je als afnemer twijfelt aan de gegevens in de BRP. Dus een uitgebreide toelichting schrijven over de situatie of bevindingen is noodzakelijk. Hiermee voorkom je dat de gemeente jouw melding onterecht afwijst.
Afnemers kunnen hun contactgegevens en maximaal vijf bijlages aan de terugmelding toevoegen. Als het nodig is kan de afhandelende gemeente contact met je opnemen om de terugmelding te bespreken, mits je de contactgegevens hebt meegegeven.

Ja dat kan. Terugmelden op RNI-gegevens is niet verplicht, omdat de RNI-gegevens niet authentiek zijn en slechts een beperkt aantal gegevens op de PL worden bijgehouden.
Gegevens van personen die in de RNI staan zijn niet altijd actueel. Afnemers hebben mogelijk de beschikking over actuelere gegevens, dit kan bijvoorbeeld een overlijden, (voor)naamswijziging of een adreswijziging zijn. Het is voor andere afnemers nuttig om over deze informatie te beschikken. Het is dus zeker zinvol om terug te melden via de terugmeldvoorziening op gegevens in categorieën die bijgehouden worden in de RNI.

Dit kunnen de volgende terugmeldingen zijn:

 • Terugmelding over de identificerende gegevens (naam, geboorte, geslacht) van de persoon.
 • Terugmeldingen over de nationaliteit van de persoon.
 • Terugmeldingen over het overleden zijn of juist ten onrechte niet overleden zijn van de persoon.
 • Terugmeldingen over het adres van de persoon.

De volgende meldingen worden NIET als terugmelding op RNI-gegevens gezien en moeten niet naar gemeente 1999 (RNI) worden gestuurd, maar indien mogelijk naar de juiste bijhouder:

 • De terugmelding dat een persoon die als niet-ingezetene staat ingeschreven, als ingezetene zou moeten worden ingeschreven (dat is een terugmelding naar de beoogde gemeente van inschrijving).
 • De terugmelding dat gegevens van gerelateerden na emigratie zijn gewijzigd [of betrekking hebben op een persoon die nooit als ingezetene in de BRP geregistreerd is geweest] (die gegevens worden niet bijgehouden in de RNI).
 • De terugmelding dat gegevens van gerelateerden voor emigratie al anders waren dan geregistreerd (dat is een terugmelding naar de laatste gemeente van inschrijving).
 • De melding dat de niet-ingezetene anders wenst te worden aangeschreven (naamgebruik) (dit gegeven wordt niet bijgehouden in de RNI).

Een terugmelding op de RNI stuur je naar gemeentecode 1999 en dat is RvIG.
RvIG kan de terugmelding niet zelf in behandeling nemen, maar zorgt ervoor dat de terugmelding doorgezet wordt naar een ABO of een gemeente. De ABO of gemeente beslist echter zelf of ze het gegeven in de RNI aanpassen.

Afnemers doen terugmeldingen via Digimelding. Je kunt als afnemer van de BRP aansluiten op de Digimelding webservice van Logius of het Digimeldingportaal van Logius. Welke keuze voor jou de beste is, hangt ook af van jouw eigen wensen, de hoeveelheid terugmeldingen die je op jaarbasis doet en de wijze waarop je huidige applicatielandschap en het terugmeldproces is ingericht.

Scroll naar boven