Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ TMV voor gemeenten

De TMV 2.0 legt nadruk op het doen van kwalitatief goede terugmeldingen Afnemers kunnen een toelichting schrijven en bijlagen en contactgegevens bijvoegen. Dit draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de terugmeldingen en daarmee de kwaliteit van de BRP.

Algemeen

De TMV 2.0 legt nadruk op het doen van kwalitatief goede terugmeldingen Afnemers kunnen een toelichting schrijven en bijlagen en contactgegevens bijvoegen. Dit draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de terugmeldingen en daarmee de kwaliteit van de BRP.

De Terugmeldvoorziening (TMV2.0) bestaat uit de digimeldingvoorziening voor afnemers en het TMV2.0 portaal voor gemeenten.
Afnemers doen de terugmelding via digimelding. Terugmelden vindt plaats op de gemeente van bijhouding. Afnemers moeten deze met de TMV 2.0 zelf kiezen. Via Digimelding komt de terugmelding vervolgens in het TMV2.0 portaal van de gekozen gemeente.
Een gemeente ontvangt de terugmelding in het TMV2.0 portaal voor bijhouders en kan daar de terugmelding in behandeling nemen en afhandelen.
Een gemeente kan een in het TMV2.0 portaal ontvangen terugmelding over persoonsgegevens waarvan een andere gemeente bijhouder is, doorsturen naar deze andere gemeente.
Afnemers kunnen hun contactgegevens en maximaal 5 bijlages met een terugmelding meezenden. Ook kunnen afnemers hun bevindingen in een extra lange toelichting schrijven. Het is voor een gemeente essentieel om te weten waarom de afnemer twijfelt aan de gegevens in de BRP. Hiermee voorkomt de afnemer dat de gemeente de melding onterecht afwijst.

In het TMV2.0 portaal voor bijhouders.
Inloggen op TMV2.0 is mogelijk met de gebruikersnaam en wachtwoord van de gemeente via deze link:
https://tmv.idm.diginetwerk.net/tmv-bronhouder/login
Na het inloggen wordt het eerste scherm getoond. Hier kan het e-mailadres van de gemeente worden aangepast. Dit is het e-mailadres waar notificaties naartoe worden gestuurd.
Je kan hier ook het wachtwoord wijzigen.

Je hebt een e-mailadres van je gemeente ingesteld en ontvangt een notificatie.
je logt in om te kijken of er terugmeldingen voor je gemeente zijn die moeten worden afgehandeld.
Na het inloggen worden altijd als eerste de meldingen getoond die nog niet in behandeling zijn genomen. Deze staan in de map “Nieuw”

In behandeling nemen van een terugmelding

Door iedere ochtend tijdens het doen van het BRP-berichtenverkeer ook de TMV2.0 te controleren op ontvangst van nieuwe terugmeldingen.
Door binnen 5 werkdagen aan te geven of er gegevens in de basisadministratie zijn verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als de bijhouder (gemeente) de melding eerst verder onderzoekt, dan plaatst de bijhouder het gegeven in onderzoek en houdt de bijhouder de status van het onderzoek in het terugmelddossier bij.
De bijhouder geeft bij het afhandelen van de terugmelding een toelichting over het adresonderzoek en wat het resultaat is van het onderzoek met de vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Van elke terugmelding wordt de volgende informatie getoond:

  • BSN, A-nummer of Adres van een persoon waarover de melding gaat en de naam van de afnemer die de terugmelding heeft ingediend: bijvoorbeeld BSN 131313131 Gemeente Voorbeeld
  • Status. In de map Nieuw, hebben alle terugmeldingen de statussen GEMELD.
  • Afhankelijk van de stand van zaken kan in de TMV2.0 de terugmelding de volgende status hebben: gemeld, in behandeling, ingetrokken, verkeerde bronhouder of afgerond.
  • De meldingen zijn gesorteerd op datum oud naar nieuw.
  • Het eerste deel van de toelichting op de terugmelding die de afnemer heeft verstrekt.
  • De datum waarop de terugmelding is ingediend.

Op een verzoek om aanvullende informatie bij de melder (afnemer) via de TMV ontvang ik (bijhouder) meestal geen reactie.

In TMV2.0 is de mogelijkheid om contactgegevens op te nemen toegevoegd, zodat in geval van vragen en of onduidelijkheden terugmelder en bijhouder contact met elkaar kunnen opnemen. Het is de bedoeling dat bijhouders en afnemers elkaar van de benodigde informatie voorzien zodat de terugmelding kan worden afgehandeld. Beide partijen kunnen via hun applicatie controleren of terugmeldingen worden afgehandeld om te voorkomen dat vragen (te lang) open blijven staan. De afnemer kan in Digimelding de status bewaken.

Ja, dat is mogelijk. Als de gemeente een terugmelding ontvangt waarvan hij niet de bijhouder is, kan de gemeente de melding naar de juiste bijhouder doorsturen via de optie verkeerde bronhouder.

Ja graag, afnemers willen heel graag weten wat de status is van de gedane terugmeldingen. Dit kan via de optie Planning Aanpassen en als het bekend is natuurlijk ook het resultaat van het onderzoek. Neem als de afnemer contactgegevens heeft meegestuurd met de terugmelding gerust contact op met de afnemer.

Het is mogelijk om meerdere terugmeldingen in één keer te verwerken. Dit kan door meerdere terugmeldingen aan te vinken aan de rechterkant van de terugmelding

Terugmelden naar een andere gemeente

Ja een gemeente moet in haar rol als afnemer van BRP-gegevens ook terugmelden als er gerede twijfel is over de BRP-gegevens waar een andere gemeente de bijhouder van is.

Een gemeente moet in haar rol als afnemer van BRP-gegevens ook terugmelden als er gerede twijfel is over de BRP-gegevens waar een andere gemeente de bijhouder van is.
Terugmeldingen als afnemer van BRP-gegevens naar een andere gemeente doe je via Digimelding, net als alle andere afnemers en een gemeente heeft daarom ook een aansluiting op Digimelding nodig.

Binnengemeentelijk terugmelden

Als het gaat om binnengemeentelijk gebruik van de BRP, dus door afdelingen van de gemeente zelf, dan moet er ook teruggemeld worden bij gerede twijfel. Hoe dit binnen de gemeente gedaan wordt is aan de gemeente als het maar veilig gebeurt. Dit kan ook via de TMV 2.0: de ambtenaar van een afdeling binnen de gemeente stuurt dan via Digimelding een terugmelding naar de “eigen” gemeente.

Een gemeente kan de TMV 2.0 (Digimelding) ook gebruiken om binnengemeentelijk terug te melden. Dit is geen verplichting. Binnengemeentelijk terugmelden kan ook op andere manieren, bijvoorbeeld op papier of per mail.
De route is dezelfde als bij een terugmelding naar een andere bijhouder (gemeente): als je binnengemeentelijk wilt terugmelden via de TMV doet de collega van een afdeling binnen de gemeente de terugmelding via Digimelding naar de eigen gemeente. Afdeling burgerzaken ontvangt de terugmelding(en) vervolgens in de TMV 2.0 gebruikersinterface voor bijhouders.
De gemeente kan hier zelf beleid op maken en bepalen hoe dit in te richten.

Terugmeldingen die binnengemeentelijke afnemers doen via Digimelding, ontvang je in het portaal voor bijhouders. Dit is geen verplichting. Binnengemeentelijk terugmelden mag ook op andere manieren, bijvoorbeeld op papier of per mail. De enige eis is dat het veilig moet gebeuren.

Techniek en applicaties

Neem contact op via info@rvig.nl of 088 900 1000 en vraag een nieuw wachtwoord aan voor de TMV2.0 voor gemeenten.

Het wachtwoord is 90 dagen geldig. Het is dan ook van belang om deze termijn in de gaten te houden door bijvoorbeeld een terugkerende aantekening te maken in je agenda.

Iedere gemeente kan maximaal drie persoonlijke accounts aanvragen. Het is ook mogelijk een algemeen gemeenteaccount aan te vragen, bijvoorbeeld op naam van een burgerzakenmailadres.

Hier wordt door meerdere leveranciers aan gewerkt.

Nee, TMV is alleen via Diginetwerk te benaderen.

Met Digimelding kunt u, namens uw organisatie, mogelijke onjuistheden in de gegevens van een (basis)registratie uniform, betrouwbaar en efficiënt terugmelden aan de bijhouder van deze registratie

Digimelding is onderdeel van de Rijksbrede standaard van de generieke digitale infrastructuur (GDI). De TMV 2.0 maakt gebruik van de Digimelding koppelvlakspecificatie als aangewezen systeembeschrijving om terugmeldingen te kunnen versturen en ontvangen. Via Digimelding kunnen afnemers ook terugmelden op andere basisregistraties.

Deze is beschreven op de website van Logius: https://www.logius.nl/diensten/digimelding.

Rol van RvIG

RvIG monitort actief de openstaande terugmeldingen. Gemeenten die langere tijd meldingen op ‘gemeld’ hebben staan, worden gebeld met de vraag of er problemen zijn met de afhandeling en of de RvIG hierin iets kan betekenen.

Voor afnemers is terugmelden via de TMV 2.0 verplicht. Gemeenten worden ook gezien als afnemers van de BRP vandaar dat RvIG dit heeft gevraagd. Gemeenten moeten hiervoor gebruik maken van Digimelding.

Bij een aantal afnemers en gemeenten bestaat de wens om met één portaal voor LAA en TMV te werken. Destijds is gekozen voor twee losse applicaties, omdat aan beide processen eigen wet- en regelgeving ten grondslag ligt. De wetswijziging BRP in verband met LAA is nog in behandeling. Het integratievraagstuk van het terugmelden bij de TMV en bij LAA, volgt pas daarna. De samenloop van LAA en de TMV kent namelijk veel facetten. De vraag is zowel technisch, procedureel als juridisch en de vraag is ook verschillend vanuit afnemer- of gemeenteperspectief.

Neem dan contact op met het contactcentrum van RvIG via 088 - 900 1000 of info@rvig.nl zodat zij je verder kunnen helpen.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens raadt gemeenten aan om alle vermoedens van fouten via de TMV te melden. Dit voorkomt splitsing van informatiestromen waardoor meldingen efficiënter afgehandeld worden.

Scroll naar boven