Overslaan en naar de inhoud gaan

Foutenmeldpunt BSN

Het Foutenmeldpunt is een webservice waarmee gebruikers een dossier aanbieden om het foutvermoeden aan te melden. Aan de hand van het dossier kunnen gemeenten de fout onderzoeken en eventueel herstellen.

Als gebruikers van de Beheervoorziening BSN vermoeden dat er een fout is met een BSN (bijvoorbeeld één persoon met twee burgerservicenummers), dan moeten zij dit melden via het Foutenmeldpunt BSN.

Gemeente is eindverantwoordelijk

RvIG is zowel beheerder van het Foutenmeldpunt als procesbewaker voor het afhandelen van dossiers. RvIG kan zelf geen fouten met het BSN oplossen, maar zet het dossier door naar de gemeente die als uitgevende instantie eindverantwoordelijk is.

Als een particulier een fout vermoedt met het burgerservicenummer dan moet diegene contact op met de gemeente.

Scroll naar boven