Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruik BSN organisaties

Gebruik BSN door overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties gebruiken je BSN om hun taak uit te voeren. Dat mag alleen als jouw BSN hierbij nodig is. Overheidsinstanties krijgen alleen de gegevens die ze nodig hebben. Ze krijgen dus niet al jouw gegevens.

Gebruik BSN door andere instanties

Organisaties buiten de overheid mogen je BSN gebruiken als dit in een wet staat. En alleen voor het doel dat in de wet staat omschreven. Een zorgverlener (zoals je huisarts of tandarts) is bijvoorbeeld verplicht je BSN te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. En banken moeten je BSN gebruiken voor uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst. Dit staat in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Uitwisseling persoonsgebonden gegevens

Organisaties mogen je BSN alleen gebruiken als het om de uitwisseling van persoonsgegevens gaat. Een organisatie mag je BSN dus niet gebruiken als deze geen gegevens van jou hoeft vast te leggen.

 

Scroll naar boven