Overslaan en naar de inhoud gaan

Huisregels

Wij willen onze klanten graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Om dat te kunnen doen, hebben we een aantal huisregels opgesteld om het telefonische en schriftelijk contact zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Dit mag u van ons verwachten

 • wij behandelen u met respect en staan u op beleefde wijze te woord.
 • wij benaderen u met een open houding.
 • wij zijn duidelijk over wat u van ons kunt verwachten.
 • we sturen u niet van het kastje naar de muur.
 • wij informeren u op een correcte manier over de stand van zaken.
 • wij gaan op correcte wijze met uw persoonlijke gegevens om.
 • wij vragen door als uw vraag of situatie nog niet duidelijk is.
 • wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken.
 • uw vraag verwerken wij zo snel mogelijk, onze insteek is een afhandeltermijn van 5 werkdagen. 
 • mogelijke problemen zullen we snel en goed met u bespreken en waar mogelijk oplossen.

Dit verwachten wij van u: 

 • u behandelt onze medewerkers met respect en staat onze medewerkers beleefd te woord.
 • u geeft ons de gevraagde relevante informatie en staat ons toe vragen te stellen als wij uw vraag helder willen krijgen.
 • u neemt tijd voor het gesprek.
 • u houdt zich aan de afspraken die wij met u maken.

Als u meerdere keren dezelfde vraag blijft stellen en geen genoegen neemt met het antwoord vanuit RvIG, dan zullen we passende maatregelen nemen. Verdere gelijkluidende vragen zullen wij dan niet in behandeling nemen.

Dit mag niet: 

 • het onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk.
 • persoonlijk worden tegen onze medewerkers.
 • de integriteit van onze medewerkers in twijfel trekken.
 • schelden, vloeken, kleineren, intimideren, beledigen, bedreigen, discriminerende taal of schreeuwen.
 • elke andere vorm van (verbale) agressie en geweld. Bij verbale agressie zullen wij het telefoongesprek beëindigen. Bij verregaande verbale agressie en geweld doen wij altijd een melding of aangifte bij de politie.

Klachtenprocedure

Als u problemen heeft met een van onze medewerkers en u dit niet in een gesprek kunt oplossen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen via info@rvig.nl.

Scroll naar boven