Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Informatieblad signaleringcontrole RAP gebruikers

De komende jaren werken we aan een toekomstbestendig stelsel van paspoorten en identiteitskaarten. In het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) wordt het stelsel stapsgewijs aangepakt.

De eerste functionaliteit die het programma VRS oplevert, is de signaleringcontrole op het Register Paspoortsignaleringen (RPS). In dit informatieblad lees je meer over deze functionaliteit.

Wat is de signaleringcontrole?

De signaleringcontrole is een functionaliteit waarmee binnen het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten gecontroleerd kan worden of de aanvrager in het RPS gesignaleerd staat. Omdat de medewerker direct de authentieke bron (het RPS zelf) bevraagt, is de informatie altijd actueel. Daarnaast wordt bij een signalering in de meeste gevallen ook aanvullende informatie getoond; de reden waarom iemand staat gesignaleerd en de signalerende instantie.

Hoe werkt de signaleringcontrole?

Waar je nu via de signaleringslijst op aanwezigheid van een RPS-signalering controleert, is het vanaf heden mogelijk om via het ReIS Aanvraagportaal (RAP) direct de authentieke bron (het RPS zelf) te bevragen. Je voert de controle uit door het invoeren van een BSN, dan wel een combinatie van persoonsgegevens. Ook is het nodig het aanvraagnummer van het foto- en handtekeningkaartje in te voeren. Bij aanwezigheid van een signalering wordt direct aanvullende informatie getoond.

De signaleringsinformatie bevat de volgende gegevens:

Informatie over de gesignaleerde

Informatie over de signalering

Informatie over de signalerende instantie

Voornamen

Opnamedatum

Naam instantie

Voorvoegsels

Artikelnummer

Contactpersoon

Geslachtsnaam

Subartikel

Telefoonnummer contactpersoon

Geboortedatum

 

E-mailadres contactpersoon

Geboorteplaats

 

Zaaknummer

Geboorteland

   

Burgerservicenummer

   

Geslacht

   

Gegevens van de signaleringsinformatie
Deze signaleringsinformatie is dus digitaal raadpleegbaar en hoef je niet meer telefonisch bij RvIG op te vragen.

Uitzonderingsgevallen

Er is een aantal uitzonderingsgevallen waarbij geen of beperkte signaleringsinformatie wordt getoond. Dat is in het geval een persoon gesignaleerd staat op grond van artikel 23, 23b, 47 of 48 van de Paspoortwet. Je krijgt een melding met het verzoek om contact op te nemen met RvIG:

  • Wanneer de opgegeven zoekcriteria meer dan één persoon oplevert als resultaat en verder verfijnen van de zoekvraag niet mogelijk is.
  • Wanneer een persoon met meer dan één signalering in het RPS staat.

Signaleringcontrole in overige processen

De signaleringcontrole kan ook gebruikt worden voor andere processen, anders dan het aanvraag- en uitgifteproces. Als de reden voor een signaleringcontrole geen reisdocumentenaanvraag is, kies je bij de aanleiding voor de optie ‘identiteitsonderzoek’. Bij deze optie is het invoeren van het aanvraagnummer niet verplicht.

Wat verandert er precies en wat blijft hetzelfde?

De volgende zaken veranderen:

  • Signaleringcontrole op basis van informatie uit het RPS: de signaleringcontrole in het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten vindt niet meer plaats via de signaleringslijst maar via het RAP direct op het RPS.
  • In veel gevallen niet meer bellen bij signalering: bij een signalering hoef je in veel gevallen niet meer te bellen met RvIG om informatie over de signalering op te vragen. De signaleringsinformatie is digitaal raadpleegbaar.

De volgende zaken blijven hetzelfde:

  • De signaleringslijst blijft (voorlopig) bestaan: de signaleringslijst wordt voorlopig nog verspreid. Wel wordt geadviseerd zo veel mogelijk gebruik te maken van de signale- ringcontrole in het RAP omdat deze informatie altijd actueel is.
  • Wet- en regelgeving: op juridisch vlak verandert er niets. Procedures zoals bijvoor- beeld het verzoek tot opname in het RPS, beslissing op de signalering (versturen van een C6 formulier), overeenstemmingsprocedure et cetera blijven ongewijzigd.

Delen

Scroll naar boven