Overslaan en naar de inhoud gaan

Inleiding Caribisch gebied

RvIG werkt op verschillende vlakken samen met het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit zes eilanden. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn, net als Nederland, zelfstandige landen. Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Samen heten deze drie bijzondere gemeenten: Caribisch Nederland. Ze worden ook wel de BES-eilanden genoemd.

De zes eilanden zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van de persoonsgegevens van hun inwoners. Dit doen Aruba, Curaçao en Sint Maarten op basis van eigen wetgeving. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de wetgeving voor Caribisch Nederland.

De registratie van persoonsgegevens van de eilanden vindt plaats in een systeem waar alle eilanden gebruik van maken: de PIVA.
PIVA staat voor Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba. RvIG zorgt ervoor dat de PIVA’s zowel onderling kunnen communiceren als met de Basisregistratie Personen in Europees Nederland.

Binnen het Koninkrijk is de hoofdregel dat iemand geregistreerd mag staan als inwoner in één persoonsadministratie. Als personen tussen de eilanden of naar Nederland verhuizen, verhuizen de geregistreerde gegevens dan ook gewoon mee. Dit voorkomt dat burgers steeds opnieuw informatie moeten aanleveren.

RvIG beheert de PIVA-Verstrekkingsvoorziening (PIVA-V) waarin een kopie van de PIVA’s van de BES-eilanden is opgeslagen. RvIG verstrekt deze persoonsgegevens aan geautoriseerde overheidsinstanties zowel in Europees als in Caribisch Nederland, zoals gemeenten, de Belastingdienst Caribisch Nederland en de Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Deze overheidsorganisaties gebruiken de persoonsgegevens in hun dienstverlening aan de burger. Daarom is het van groot belang dat de gegevens correct en van goede kwaliteit zijn.

RvIG toetst daarom periodiek of de gegevens in de centrale voorziening en de PIVA’s gelijk zijn.
Om de kwaliteit van de PIVA’s te versterken, delen wij kennis en organiseren we 2 keer per jaar het Koninkrijksplatform Caribische Burgerzaken waaraan alle 6 de eilanden deelnemen.

We werken samen aan het voorkomen van identiteitsfraude. Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude van RvIG een voorlichtingscampagne ontwikkeld om burgers bewust te maken van de gevaren van identiteitsfraude.  

RvIG verzorgt ook de infrastructuur en technische voorzieningen voor de uitgevende instanties van Nederlandse paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en Identiteitskaarten BES (de Sédula). Met de jaarlijkse zelfevaluatie reisdocumenten zorgt RvIG ervoor dat de kwaliteit van de aanvraag en uitgifte de Nederlandse documenten wordt gewaarborgd.

Zo werken we samen aan een goede dienstverlening aan de burger.

Scroll naar boven