Overslaan en naar de inhoud gaan

Italiaans persoonsnummer

Sinds 1 juni 2015 worden buitenlandse persoonsnummers in de BRP geregistreerd.

Italiaans persoonsnummer

Dat gebeurt uitsluitend als

  • de persoon een EU-nationaliteit heeft,
  • het ID-document waaruit die nationaliteit blijkt, is afgegeven door het land dat bij die nationaliteit hoort en
  • het persoonsnummer op dat ID-document staat vermeld.

Omdat er met enige regelmaat nieuwe versies van ID-documenten verschijnen en landen daarbij soms de keus maken een persoonsnummer op het document te zetten of het persoonsnummer te verplaatsen, staat op de RvIG-site een link naar de lijst die door de Koninklijke Marechaussee wordt bijgehouden, waarop te zien is of en waar het persoonsnummer staat. Op die lijst staat bij het Italiaanse persoonsnummer een genuanceerde formulering. Deze moet zo worden uitgelegd dat het fiscale nummer (codice fiscale) een persoonsnummer is. Als personen met de Italiaanse nationaliteit een ID-document overleggen waarop dit nummer is opgenomen, moet het fiscale nummer worden geregistreerd.

Juist vanwege dit soort wijzigingen, is het systeem rond de controle op het buitenlands persoonsnummer via de presentievraag zo opgezet dat uitsluitend de BvBSN-applicatie bij RvIG moet worden aangepast als een land besluit om een persoonsnummer op een of meer ID-documenten te gaan opnemen. Vanwege de overgang naar een nieuw computercentrum voor alle RvIG-systemen, kan de hiervoor benodigde aanpassing in de BvBSN niet voor het tweede kwartaal van 2021 worden gerealiseerd. Tot die tijd krijg je dus op de presentievraag met een Italiaans persoonsnummer de niet correcte reactie dat bij deze EU-nationaliteit geen buitenlands persoonsnummer op reisdocument of ID-kaart staat.

Het persoonsnummer wordt gewoon geregistreerd. Ons advies is om - zolang de BvBSN dit niet controleert - zelf nogmaals te controleren of het nummer correct is overgenomen van het document. Een fout die we vaak zien is dat een nul voor de letter O wordt aangezien.

Scroll naar boven