Overslaan en naar de inhoud gaan

Landelijke tabellen en besluiten

De Landelijke tabellen en BRP- en PIVA-besluiten (incl. modelautorisaties) zijn beschikbaar op publicaties.rvig.nl.

Landelijke Tabellen BRP zijn coderingslijsten waarin gegevens zijn opgenomen die gebruikt worden voor de bijhouding van persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem van de BRP.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan - op verzoek van een in aanmerking komende organisatie - een autorisatiebesluit nemen voor zogenoemde systematische gegevensverstrekking uit de Basisregistratie Personen.

De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 3.2 van de Wet BRP. Voor sommige sectoren is een modelautorisatie opgesteld. Organisaties die onder de sector vallen worden allemaal op dezelfde manier geautoriseerd. De modelautorisaties zijn beschreven in rapporten.

Scroll naar boven