Overslaan en naar de inhoud gaan

Logisch Ontwerp BRP

Het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP, hierna: het LO) bevat alle eisen waaraan systemen die deel uitmaken van het BRP-stelsel, moeten voldoen. De meeste aanpassingen en verbeteringen in de BRP vereisen dan ook een aanpassing van het LO.

RvIG publiceert vier keer per jaar een nieuwe versie van het LO: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Om de druk op gemeenten en hun leveranciers te beperken, worden wijzigingen met impact op gemeentelijke systemen zoveel mogelijk doorgevoerd in de LO-versies van 1 januari en 1 juli. Dit zijn de twee datums waarop wijzigingen in wet- en regelgeving in werking kunnen treden.

Met ingang van 2024 start RvIG voor het LO met een nieuwe versienummering. Het nummer bestaat uit het jaar, gevolgd door een punt, de letter Q en het nummer van het kwartaal.

Op deze pagina staan aankomende wijzigingen, onlangs opgeleverde wijzigingen en een jaaroverzicht van eerder opgeleverde wijzigingen. Het W-nummer bij elke wijziging is een volgnummer dat RvIG aan een wijziging toekent en waarmee RvIG wijzigingen in de tekst van het LO markeert en identificeert.

De beschrijving van een wijziging bestaat uit twee documenten. Het eerste document bevat een beschrijving van de functionele inhoud van de wijziging en de impact op andere partijen en systemen (de oplegnotitie). Het andere document beschrijft per gewijzigde paragraaf: de nieuwe tekst, gewijzigde tekst en vervallen tekst (het LO-wijzigingsdocument).

Zodra de oplegnotitie en het LO-wijzigingsdocument van een wijziging in het LO gereed is, worden deze bij de wijziging toegevoegd. Het wijzigingsdocument wordt alleen in pdf gepubliceerd in verband met de duidelijkheid. Heb je moeite met het lezen van pdf-documenten? Neem dan contact op met onze Frontoffice via info@rvig.nl.

Meer informatie

LO BRP 2024.Q2 (22 april 2024)

W164 Verschillen in kolomnamen landelijke tabellen CSV versus PDF

W172 BRP API's Fase II (informatievragen)

(Let op: Deze wijziging is afhankelijk van de inwerkingtreding van het Experimentbesluit Dataminimalisatie.)

W189 Informatie omtrent gezag in de BRP Personen API 

W191 Aanvulling op W180 Oplossen verschillen BAG-BRP

Tekstuele wijzigingen LO BRP 2024.Q2

LO BRP 2024.Q3 (1 juli 2024)

W187 Nieuw endpoint in BRP API

W188 Verbeteren spontane verstrekking over afgevoerde PL

W192 Slimmer zoeken in BRP-V

W196 Nieuwe zoekingang BRP Personen API

LO BRP 2025.Q1 (1 januari 2025)

W186 LO Beveiligingseisen conform IB-richtlijnen

W193 Uitbreiden tabel 34 (Landen)

W201 Deprecated elementen in BRP API

Toekomstige wijzigingen - niet aan specifiek LO toegekend

W118 Uitfaseren mailboxserver

W181 BSN op Caribisch Nederland (CN)

Vevallen wijzigingen

W173 Gemeente als ABO

  • Toelichting (Er bleek uiteindelijk geen LO-wijziging nodig)

W179 Nieuwe voorziening adreswijziging buitenland SDG compliant

  • Toelichting (Er bleek uiteindelijk geen LO-wijziging nodig.)

W184 FormFeed niet meer toestaan in vrije berichten

(Deze wijziging wordt niet geïmplementeerd: dit heeft heel veel impact op de programmatuur van de softwareleveranciers, terwijl dit na het uitfaseren van de mailboxserver geen issue meer is)

Scroll naar boven