Overslaan en naar de inhoud gaan

Logisch Ontwerp BES

In tegenstelling tot de Basisregistratie Personen (hierna: BRP) in het Europese deel van Nederland, vormen de basisadministraties van de openbare lichamen geen onderdeel van een stelsel, maar staan zij op zichzelf. De bijhouding van gegevens over een persoon (de persoonslijst) wordt na zijn verhuizing niet overgenomen door het verantwoordelijke bestuurscollege een ander openbaar lichaam. Dit betekent dat de basisadministraties van de Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: BES), evenals de basisadministraties van Aruba, Curaçao en St. Maarten, ten opzichte van elkaar als afzonderlijke bevolkingsadministraties functioneren. Het gevolg daarvan is onder andere dat verhuizingen tussen de BES-eilanden onderling, net als verhuizingen tussen de BES-eilanden en Aruba, Curaçao, St. Maarten of het Europese deel van Nederland als emigraties of immigraties worden afgehandeld. Overigens wordt hiermee de bestaande situatie bestendigd.

Aan het functioneren van de basisadministraties in de BES ligt een systeembeschrijving ten grondslag. Hetzelfde geldt voor de verstrekkingenvoorziening BES, die in het leven is geroepen voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisadministraties aan daartoe geautoriseerde overheidsorganen en derden. De verstrekkingenvoorziening BES bevat een kopie van de persoonslijsten die in de basisadministraties van de BES eilanden zijn opgenomen. De systeembeschrijving basisadministraties BES en de systeembeschrijving verstrekkingenvoorziening BES worden ieder gevormd door de als zodanig gemarkeerde hoofdstukken en bijlagen, of onderdelen daarvan, van het onderhavige Logisch Ontwerp BES (hierna: LO BES). Dit LO BES maakt om die reden als bijlage onderdeel uit van de Regeling.

In het LO BES wordt overigens wel de bestaande terminologie voor de basisadministraties in de voormalige Nederlandse Antillen en in Aruba gehandhaafd. Dit betekent dat in de tekst van dit LO voortdurend de term PIVA zal worden gehanteerd. PIVA is van oorsprong de afkorting van Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba, maar zal in het vervolg als een zelfstandige term worden gebruikt. Het begrip PIVA is in het Caribisch gebied bekend, ook bij de drie landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die hun bevolkingsadministratie met een vergelijkbaar systeem voeren als de BES eilanden. Het bestaan van het begrip PIVA heeft er ook toe geleid dat de verstrekkingenvoorziening BES wordt aangeduid als PIVA-V (PIVA verstrekkingen, naar analogie van BRP-V).

Meer informatie

Scroll naar boven