Overslaan en naar de inhoud gaan

Logisch Ontwerp BES

De bevolkingsadministratie van Caribisch Nederland moet aan bepaalde eisen voldoen. Welke eisen dat zijn, staat in het Logisch Ontwerp Bonaire, Sint Eustatius, Saba (LO BES). Het LO BES is gebaseerd op het Logisch Ontwerp Basisregistratie personen (LO BRP) dat in Nederland wordt gebruikt.

De PIVA-BRP Koppeling

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland en de 6 eilanden onderling moet betrouwbaar en veilig verlopen. De PIVA-BRP Koppeling (PBK-module) zorgt daarvoor. Dit systeem koppelt de PIVA en de Basisregistratie Personen in Nederland.

Alleen gegevens over verhuizingen via PBK-module

De PBK-module wordt alleen gebruikt voor het uitwisselen van gegevens over verhuizingen tussen de eilanden en Nederland. Caribisch Nederland verstrekt ook persoonsgegevens aan Nederlandse instellingen die de gegevens nodig hebben voor hun wettelijke taak. Dat gebeurt via een ander informatiesysteem: de PIVA-V.

Logisch Ontwerp PBK versie 1.1c

De PBK-module is gebaseerd op het Logisch Ontwerp PIVA-BRP Koppeling (LO PBK). Vanaf 31 januari 2015 geldt versie 1.1.c van het LO PBK.

De belangrijkste veranderingen in versie 1.1.c van LO PBK zijn:

  • Registratie nationaliteit en het uitwisselen van de reden van opname nationaliteit en de reden van beëindiging nationaliteit op alle persoonslijsten (W01);
  • wijzigingen gegevensset: het niet meer uitwisselen van  de lengte van de houder van een reisdocument en het bezit van buitenlandse reisdocumenten (W22);
  • Het LO PBK is niet veranderd als gevolg van de invoering van LO GBA versie 3.10 op 6 oktober 2016.

Registratie nationaliteit (W01)

De namen van de rubrieken 04.63.10 en 04.64.10 in het LO BRP en in het LO BES zijn gewijzigd. Daarom zijn de naamswijzigingen ook in het LO PBK doorgevoerd.  Verdere aanpassingen waren niet nodig.

Wijzigingen gegevensset Basisregistratie Personen (W22)

In het LO BRP en in het LO BES komen de rubrieken 12.35.80 Lengte houder en 12.36.10 Aanduiding bezit buitenlands reisdocument niet meer voor. Daarom is ook de uitwisseling van deze gegevens niet meer mogelijk. Het LO PBK is hierop aangepast.

Document

 

 

 

 

Scroll naar boven