Overslaan en naar de inhoud gaan

Logisch Ontwerp BSN

De BV BSN biedt voorzieningen die ervoor zorgen dat het genereren, het distribueren en het toekennen van het BSN goed verloopt. Hierbij wordt onder andere ondersteuning geboden om te voorkomen dat één persoon meerdere nummers toegekend kan krijgen. Verder biedt de BV BSN voorzieningen voor het stellen van verificatievragen over de identiteit en de (Nederlandse) identiteitsdocumenten van een persoon.

Voor een aantal van deze voorzieningen wordt gebruik gemaakt van gegevens die zijn opgeslagen in andere registraties. Voor persoonsgegevens is er communicatie met de Basisregistratie Personen (BRP). Voor de verificatie van de geldigheid van een identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart) is er communicatie met de registers die deze informatie beheren.
De elektronische samenwerking (voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN) geschiedt op basis van berichtenuitwisseling. Om deze samenwerking te ondersteunen binnen het BSN-stelsel, is gekozen voor een eenduidige technische beschrijving in het Logisch Ontwerp BSN. Dit document bevat een volledig overzicht van die onderdelen die noodzakelijk zijn voor de elektronische samenwerking tussen geautomatiseerde systemen van gebruikers en registraties enerzijds en de BV BSN, anderzijds. Daarbij worden de functionaliteiten van het systeem beschreven.

Meer informatie

Scroll naar boven